En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
Helikobakter Pilori Sıklığı ve Lokasyon, Altı Adet Yaş Grubu ve Anatomik Pilot Bölge Bazlı 50 Yaş Sınır Değerlendirmesinin, Histopatolojik Helikobakter Pilori Kolonizasyon Derecesi ile İlişkileri
 • Demet Şengül
 • İlker Şengül
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 381-388 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180327085510
Yenidoğanlarda Fetal Nütrisyonel Durum ve HPA Ekseni İlişkisi
 • Eda Durmuş
 • Özgül Salihoğlu
 • Emrah Can
 • Şebnem Tekin Neijmann
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 326-331 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170810080107
Ekstrakorporeal Dolaşımda Beynin Nöroelektriksel Aktivitesi: Ön Bulgular
 • Turan Onur Bayazıt
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 427-432 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180728081335
Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Uygulanmakta Olan Branş Poliklinikleri Hizmetinin Hasta Memnuniyeti ve Hizmet Kalitesi Üzerine Etkisi
 • Nuri Alper Şahbaz
 • Ahmet Cem Dural
 • Mustafa Gökhan Ünsal
 • Hamit Ahmet Kabuli
 • Sinan Binboğa
 • Alpen Yahya Gümüşoğlu
 • Mehmet Abdussamet Bozkurt
 • Halil Alış
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 347-351 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171007090120
Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Okula Hazır Olma Durumuna Etkisi ve İlişkili Faktörler
 • Ömer Alpgan
 • Tayfun Kara
 • Semra Yılmaz
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 408-414 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180326021029
Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı
 • Nurcan Kolaç
 • Ayşe Sezer Balcı
 • Fatma Nevin Şişman
 • Burcu Eylem Ataçer
 • Songül Dinçer
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 267-274 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170328092601
Proksimal Femur Çivisi ile Tedavi Edilen 65 Yaş Üstü İnstabil İntertrokanterik Kırıklarda Mortalite ve Etki Eden Faktörler
 • Ömer Cengiz
 • Necdet Demir
 • Ferdi Dirvar
 • Hasan Hüseyin Ceylan
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 403-407 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180108023033
Kuzey Kıbrıs’ta Hepatit B Virüsü, Hepatit C Virüsü ve İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Seroprevalansı
 • Emrah Güler
 • Kaya Süer
 • Ayşe Arıkan
 • Meryem Güvenir
 • Tamer Şanlıdağ
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 332-338 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170503074555
Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Çalışan Hekimler Arasında İskemik İnme Farkındalığı
 • Demet Yıldız
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 377-380 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180120104251
Term Yenidoğanlarda 25-Hidroksivitamin D Düzeyleri ve Fetal Malnütrisyon İlişkisi
 • Duygu Eraslan
 • Özgül Salihoğlu
 • Emrah Can
 • Şebnem Tekin Leijmann
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 339-346 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170905075959
Mekonyuım Boyalı Amnios Sıvılı Yenidoğanların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
 • Özgül Salihoğlu
 • Emrah Can
 • Canan Hasbal Akkuş
 • Şahin Hamilçıkan
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 357-363 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170613110250
Açık Posterior Omurga Cerrahisi Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonu: En Çok Etkilenen Hangisi?
 • Azharuddin Azharuddin
 • Harapan Harapan
 • Jonny Karunia Fajar
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 389-393 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171114065534
Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlık Algısı, Sağlık Anksiyetesi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
 • Afitap Özdelikara
 • Seval Ağaçdiken Alkan
 • Nuran Mumcu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 275-282 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170310015347
Geriatrik Hastalarda Akut Apandisit ve Laparoskopik Apendektomi
 • Eyüp Gemici
 • Ahmet Sürek
 • Murat Çikot
 • Sezer Bulut
 • Cevher Akarsu
 • Mehmet Abdussamet Bozkurt
 • Mehmet Emin Güneş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 247-252 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180511124236
Geriatrik Hastalarda Akut Apandisit ve Laparoskopik Apendektomi
 • Eyüp Gemici
 • Ahmet Sürek
 • Murat Çikot
 • Sezer Bulut
 • Cevher Akarsu
 • Mehmet Abdussamet Bozkurt
 • Mehmet Emi Güneş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 448-448 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180511124236
Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Kardiyovasküler Değişikliklere Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Zafer Çukurova
 • Halil Çetingök
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 236-241 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180426085336
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Sağlık Personelinin Yaşlılığa İlişkin Ayrımcı Tutumlarının Değerlendirilmesi
 • Muhammet Emin Naldan
 • Duygu Kara
 • Celaleddin Soyalp
 • Ayşe Gürol
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 8-16 DOI: 10.5350/BTDMJB.20161001124434
Hemşirelerin İş Yerinde Karşılaştıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi
 • Hatice Tambağ
 • Rana Can
 • Rabiye Erenoğlu
 • Raziye Özbay
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 24-30 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160310092523
Engelli Bireye Bakım Verenlerde Algılanan Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Esra Tayaz
 • Ayşegül Koç
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 44-52 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160726012929
Evre 3-4 Gonartrozlu Hastalarda Diz İçi Steroid Enjeksiyonun Etkinliği
 • Alkan Bayrak
 • Sünkar Kaya Bayrak
 • Altuğ Duramaz
 • Cenk Sahan
 • Ahmet Büyükhatipoğlu
 • Furkan Çağlayan Aslantaş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 372-376 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171208092910
Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Laparoskopik Tedavi
 • Osman Könes
 • Tebessüm Çakıl
 • Cevher Akarsu
 • Seymur Abdullayev
 • Mehmet Emin Güneş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 447-447 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180807125814
Polikliniklere karşın acil serviste yeni tanı alan pulmoner emboli hastalanın farklılıklarındaki deneyim
 • Betül Gülalp
 • Yasemin Çetinel
 • Murat Uğur
 • Hüseyin Narcı
 • Abdullah İbrahim
 • Özlem Karagün
 • Mehmet Ali Habeşoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2014; 10: 91-98 DOI: 10.5350/BTDMJB201410301
Aseptik humerus kaynamaması olan hastalarin tedavisinde internal tespit ve otogreftleme ile tek aşamali cerrahi
 • Yavuz Arikan
 • Baris Ozkul
 • Yasar Mahsut Dincel
 • Osman Lapcin
 • Yunus Emre Akman
 • Umut Yavuz
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 294-299 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170613100215
Sentetik Polyester Ligament ile Akromioklavikuler Eklem Çıkığı Tedavisi
 • Engin Çetinkaya
 • Murat Gül
 • Raşit Özcafer
 • Umut Yavuz
 • Osman Lapçin
 • Bilge Özkan
 • Yavuz Kabukçuoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 183-189 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170313111732
Hemşirelerin Beyin Ölümü ve Bitkisel Hayat Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri
 • Işıl Işık Andsoy
 • Asiye Gül
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 1-7 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160412073116
Hemşirelerin Ağrı Yönetimi Hakkındaki Bilgi ve Davranışlarının Belirlenmesi
 • Sevim Çelik
 • Betül Kübra Baş
 • Zehra Nur Korkmaz
 • Hatice Karaşahin
 • Sibel Yıldırım
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 17-23 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160905103604
Nadir Rastlanılan Mekanik İntestinal Obstrüksiyon Sebebi; İleoçekal İntussusepsiyon: Olgu sunumu
 • Ramazan Taşkın
 • Ahmet Öksüz
 • Abdülkadir Aydın
 • Fatih Başak
 • Ali Kılıç
 • Gürhan Baş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 129-132 DOI: 10.5350/BTDMJB.20150118074324
Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Pediatrik Humerus Medial Epikondil Kırıklarının Orta Dönem Klinik ve Radyolojik Sonuçları: Vida mı, K Teli mi?
 • Tolga Onay
 • Erhan Okay
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 415-420 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180127063040
İlaca bağlı distonik reaksiyon özellikle risperidon kullanan çocuklarda: 11 olgunun tanımlanması ve literatürün gözden geçirilmesi
 • Emel Ataş Berksoy
 • Ünsal Yılmaz
 • Tanju Çelik
 • Hüseyin Anıl Korkmaz
 • Selçuk Yazıcı
 • Rahmi Özdemir
 • Özlem Bekem Soylu
Bakırköy Tıp Dergisi 2016; 12: 64-69 DOI: 10.5350/BTDMJB201612202
Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Ciltte Kanama: Olgu sunumu
 • Hasan Kara
 • Ayşegül Bayır
 • Ahmet Ak
 • Selim Değirmenci
 • Havva Serin
Bakırköy Tıp Dergisi 2015; 11: 170-172 DOI: 10.5350/BTDMJB201511408
112 Ambulansı ile Çocuk Acile Getirilen Hastaların Değerlendirilmesi
 • Müslüm Mönür
 • Müge Gülen
 • Akkan Avci
 • Salim Satar
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 253-262 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160930125348
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Edinsel Trombositopeni Değerlendirilmesi
 • Tayyibe Sever
 • Özgül Salihoğlu
 • Emrah Can
 • Zülfikar Gördü
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 263-266 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170328110309
Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Laparoskopik Tedavi
 • Osman Könes
 • Tebessüm Çakıl
 • Cevher Akarsu
 • Seymur Abdullayev
 • Mehmet Emin Güneş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 307-309 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180807125814
Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Farklı Basınçlarda İntraperitoneal Verilen CO2 İnsuflasyonunun Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkisinin USCOM (Non-Invaziv Ultrasonografik Kardiyak Output Monitörü) ile Değerlendirilmesi
 • Vedat Kendir
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 176-182 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170206081522
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Opere Edilen Benign Adneksiyal Kitleli Olguların Analizi
 • Ayşegül Deregözü
 • Işıl Uzun
 • Ayşe Karahasanoğlu
 • Oğuz Yücel
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 40-43 DOI: 10.5350/BTDMJB.20151223113440
Oral Kontraseptifler Hakkında Toplumun Farkındalık Düzeyi
 • Çağlar Helvacıoğlu
 • Hediye Dağdeviren
 • Ammar Kanawati
 • Hüseyin Cengiz
 • Murat Ekin
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 53-56 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170401101511
Total kalça artroplastisi sonrası inflamatuar reaktivasyonun bir belirteçi olarak ortalama trombosit hacmi
 • Mehmet Sabri Balik
 • Adem Erkut
 • Yilmaz Guvercin
 • Davut Keskin
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 57-62 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170310021934
Periampuller bölge tümörlerinde uygulanan pilor koruyucu whipple ameliyatı ve 10 yıllık sağkalım
 • Kemal Tekesin
 • Mehmet Emin Gunes
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 85-93 DOI: 10.5350/BTDMJB.20171007072454
Yaygın Sitomegalovirüs Enfeksiyonu ile Seyreden Ağır Kombine İmmün Yetmezlik: Olgu Sunumu
 • Osman Yeşilbaş
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Hamdi Murat Yıldırım
 • Nermin Ankay
 • İsmail Umut Onur
 • Süleyman Bayraktar
 • Esra Şevketoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 115-119 DOI: 10.5350/BTDMJB.20140825020048
Neoadjuvan Kemoterapi Tedavisi Alan Meme Kanseri Hastalarının Takibinde Shear Wave Elastografinin Rolü
 • Safiye Tokgöz Özal
 • Ayşegül Akdoğan Gemici
 • Elif Hocaoğlu
 • Ercan İnci
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 437-442 DOI: 10.4274/BTDMJB.20181209113230
Sessiz Posterior Serebral Arter Enfarktlı Hastalarda Risk Faktörlerinin Araştırılması
 • Aysel Tekeşin
 • Abdulkadir Tunç
 • Orhan Yağız
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 421-426 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180716101430
Adeziv Kapsülitte Ultrasonografik Bulgular
 • Deniz Palamar
 • Pelin Yıldız
 • Kenan Akgün
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 352-356 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171109062233
Mide Kanseri Nedeniyle Radikal Gastrektomi ve Bursektomi Yapılan Hastalarda Erken Dönem Morbidite ve Mortalitesi
 • Sinan Binboğa
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 398-402 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180412014212
Gastrointestinal Kanserlerde Viral Hepatit Prevalansı ve Reaktivasyon Oranları
 • Savaş Bayrak
 • Mehmet Emin Güneş
 • Kemal Tekeşin
 • Emre Akar
 • Deniz Tural
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 394-397 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171206061205
Livedoid vaskülopatide anestezi ve düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı
 • Gokcen Basaranoglu
 • Kadir İdin
 • Tarik Umutoglu
 • Asim Esen
 • Mefkur Bakan
 • Ziya Salihoglu
Bakırköy Tıp Dergisi 2016; 12: 224-226 DOI: 10.5350/BTDMJB201612410
Hepatit B Virusu ile İnfekte Hastalarda Hepatit A Serolojisinin Araştırılması
 • Emine Türkoğlu
 • Neşe Demirtürk
Bakırköy Tıp Dergisi 2015; 11: 116-119 DOI: 10.5350/BTDMJB201511305
Artroskopik Diz Cerrahisinde İntratekal Bupivakain ve Levobupivakainin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
 • Dilek Altun
 • Güray Demir
 • Halil Çetingök
 • Evrim Küçür Tülübaş
 • Zafer Çukurova
Bakırköy Tıp Dergisi 2014; 10: 57-61 DOI: 10.5350/BTDMJB201410203
Yenidoğan idrar yolu enfeksiyonları
 • F. İnci Arıkan
 • Banu Çelikel Acar
 • Ülkü Tıraş
 • Aysu Tazegül
 • Yıldız Dallar
Bakırköy Tıp Dergisi 2009; 5: 109-112
Deli Bal Alımı Sonrası Hastaneye Başvuran Çocuk Olguların Değerlendirilmesi
 • Ramazan Cahit Temizkan
 • Esra Ülgen Temel
 • Nefise Arıbaş
 • Kenan Kocabay
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 289-293 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170321092220
Hemşirelik, ebelik ve diyetetik öğrencilerinin tamamlayıcı ve entegre tıp hakkındaki düşünce ve uygulamaları
 • Mehtap Kavurmaci
 • Mehtap Tan
 • Zuhal Kavurmaci
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 300-306 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170606124143