En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
Helikobakter Pilori Sıklığı ve Lokasyon, Altı Adet Yaş Grubu ve Anatomik Pilot Bölge Bazlı 50 Yaş Sınır Değerlendirmesinin, Histopatolojik Helikobakter Pilori Kolonizasyon Derecesi ile İlişkileri
 • Demet Şengül
 • İlker Şengül
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 381-388 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180327085510
Ekstrakorporeal Dolaşımda Beynin Nöroelektriksel Aktivitesi: Ön Bulgular
 • Turan Onur Bayazıt
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 427-432 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180728081335
Açık Posterior Omurga Cerrahisi Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonu: En Çok Etkilenen Hangisi?
 • Azharuddin Azharuddin
 • Harapan Harapan
 • Jonny Karunia Fajar
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 389-393 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171114065534
The Relationship Between Fetal Nutritional Status and HPA Axis in Neonates
 • Eda Durmuş
 • Özgül Salihoğlu
 • Emrah Can
 • Şebnem Tekin Neijmann
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 326-331 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170810080107
Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı
 • Nurcan Kolaç
 • Ayşe Sezer Balcı
 • Fatma Nevin Şişman
 • Burcu Eylem Ataçer
 • Songül Dinçer
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 267-274 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170328092601
Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Kardiyovasküler Değişikliklere Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Zafer Çukurova
 • Halil Çetingök
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 236-241 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180426085336
Hemşirelerin Ağrı Yönetimi Hakkındaki Bilgi ve Davranışlarının Belirlenmesi
 • Sevim Çelik
 • Betül Kübra Baş
 • Zehra Nur Korkmaz
 • Hatice Karaşahin
 • Sibel Yıldırım
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 17-23 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160905103604
Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Uygulanmakta Olan Branş Poliklinikleri Hizmetinin Hasta Memnuniyeti ve Hizmet Kalitesi Üzerine Etkisi
 • Nuri Alper Şahbaz
 • Ahmet Cem Dural
 • Mustafa Gökhan Ünsal
 • Hamit Ahmet Kabuli
 • Sinan Binboğa
 • Alpen Yahya Gümüşoğlu
 • Mehmet Abdussamet Bozkurt
 • Halil Alış
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 347-351 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171007090120
Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Okula Hazır Olma Durumuna Etkisi ve İlişkili Faktörler
 • Ömer Alpgan
 • Tayfun Kara
 • Semra Yılmaz
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 408-414 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180326021029
Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlık Algısı, Sağlık Anksiyetesi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
 • Afitap Özdelikara
 • Seval Ağaçdiken Alkan
 • Nuran Mumcu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 275-282 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170310015347
Aseptik humerus kaynamaması olan hastalarin tedavisinde internal tespit ve otogreftleme ile tek aşamali cerrahi
 • Yavuz Arikan
 • Baris Ozkul
 • Yasar Mahsut Dincel
 • Osman Lapcin
 • Yunus Emre Akman
 • Umut Yavuz
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 294-299 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170613100215
Geriatrik Hastalarda Akut Apandisit ve Laparoskopik Apendektomi
 • Eyüp Gemici
 • Ahmet Sürek
 • Murat Çikot
 • Sezer Bulut
 • Cevher Akarsu
 • Mehmet Abdussamet Bozkurt
 • Mehmet Emin Güneş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 247-252 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180511124236
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Sağlık Personelinin Yaşlılığa İlişkin Ayrımcı Tutumlarının Değerlendirilmesi
 • Muhammet Emin Naldan
 • Duygu Kara
 • Celaleddin Soyalp
 • Ayşe Gürol
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 8-16 DOI: 10.5350/BTDMJB.20161001124434
Hemşirelerin İş Yerinde Karşılaştıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi
 • Hatice Tambağ
 • Rana Can
 • Rabiye Erenoğlu
 • Raziye Özbay
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 24-30 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160310092523
Periampuller bölge tümörlerinde uygulanan pilor koruyucu whipple ameliyatı ve 10 yıllık sağkalım
 • Kemal Tekesin
 • Mehmet Emin Gunes
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 85-93 DOI: 10.5350/BTDMJB.20171007072454
Nadir Rastlanılan Mekanik İntestinal Obstrüksiyon Sebebi; İleoçekal İntussusepsiyon: Olgu sunumu
 • Ramazan Taşkın
 • Ahmet Öksüz
 • Abdülkadir Aydın
 • Fatih Başak
 • Ali Kılıç
 • Gürhan Baş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 129-132 DOI: 10.5350/BTDMJB.20150118074324
Kuzey Kıbrıs’ta Hepatit B Virüsü, Hepatit C Virüsü ve İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Seroprevalansı
 • Emrah Güler
 • Kaya Süer
 • Ayşe Arıkan
 • Meryem Güvenir
 • Tamer Şanlıdağ
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 332-338 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170503074555
Term Yenidoğanlarda 25-Hidroksivitamin D Düzeyleri ve Fetal Malnütrisyon İlişkisi
 • Duygu Eraslan
 • Özgül Salihoğlu
 • Emrah Can
 • Şebnem Tekin Leijmann
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 339-346 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170905075959
Proksimal Femur Çivisi ile Tedavi Edilen 65 Yaş Üstü İnstabil İntertrokanterik Kırıklarda Mortalite ve Etki Eden Faktörler
 • Ömer Cengiz
 • Necdet Demir
 • Ferdi Dirvar
 • Hasan Hüseyin Ceylan
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 403-407 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180108023033
Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Çalışan Hekimler Arasında İskemik İnme Farkındalığı
 • Demet Yıldız
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 377-380 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180120104251
Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Laparoskopik Tedavi
 • Osman Könes
 • Tebessüm Çakıl
 • Cevher Akarsu
 • Seymur Abdullayev
 • Mehmet Emin Güneş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 307-309 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180807125814
Telenjiektazik Venlerde Skleroterapi ve Komplikasyonları
 • Ali Aycan Kavala
 • Saygın Türkyılmaz
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 222-225 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180311035739
Hemşirelerin Beyin Ölümü ve Bitkisel Hayat Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri
 • Işıl Işık Andsoy
 • Asiye Gül
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 1-7 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160412073116
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Opere Edilen Benign Adneksiyal Kitleli Olguların Analizi
 • Ayşegül Deregözü
 • Işıl Uzun
 • Ayşe Karahasanoğlu
 • Oğuz Yücel
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 40-43 DOI: 10.5350/BTDMJB.20151223113440
Oral Kontraseptifler Hakkında Toplumun Farkındalık Düzeyi
 • Çağlar Helvacıoğlu
 • Hediye Dağdeviren
 • Ammar Kanawati
 • Hüseyin Cengiz
 • Murat Ekin
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 53-56 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170401101511
Total kalça artroplastisi sonrası inflamatuar reaktivasyonun bir belirteçi olarak ortalama trombosit hacmi
 • Mehmet Sabri Balik
 • Adem Erkut
 • Yilmaz Guvercin
 • Davut Keskin
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 57-62 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170310021934
Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi Deneyimlerimiz
 • Murat Çabalar
 • Nilay Taşdemir
 • Hacı Ali Erdoğan
 • Vildan Yayla
 • Nejla Sözer
 • Sultan Çağırıcı
 • Hülya Ertaşoğlu Toydemir
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 71-75 DOI: 10.5350/BTDMJB.20161221082709
Diz Osteoartritinde Konvansiyonel Fizyoterapi Programı ve Sintigrafinin Tanısal Değeri
 • Mualla Bicer Gencbay
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 104-108 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180208111415
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Kognitif Fonksiyonların Değerlendirilmesi
 • Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel
 • Nilda Turgut
 • Gündeniz Altıay
 • Muzaffer Demir
 • Burhan Turgut
 • Hakan Erbaş
 • Necdet Süt
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 109-114 DOI: 10.5350/BTDMJB.20171228110902
Neoadjuvan Kemoterapi Tedavisi Alan Meme Kanseri Hastalarının Takibinde Shear Wave Elastografinin Rolü
 • Safiye Tokgöz Özal
 • Ayşegül Akdoğan Gemici
 • Elif Hocaoğlu
 • Ercan İnci
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 437-442 DOI: 10.4274/BTDMJB.20181209113230
Gastrik Sıvı Kalprotektin Değerleri
 • Murat Çikot
 • Eyüp Gemici
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 433-436 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180705093950
Mekonyuım Boyalı Amnios Sıvılı Yenidoğanların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
 • Özgül Salihoğlu
 • Emrah Can
 • Canan Hasbal Akkuş
 • Şahin Hamilçıkan
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 357-363 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170613110250
Mide Kanseri Nedeniyle Radikal Gastrektomi ve Bursektomi Yapılan Hastalarda Erken Dönem Morbidite ve Mortalitesi
 • Sinan Binboğa
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 398-402 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180412014212
Gastrointestinal Kanserlerde Viral Hepatit Prevalansı ve Reaktivasyon Oranları
 • Savaş Bayrak
 • Mehmet Emin Güneş
 • Kemal Tekeşin
 • Emre Akar
 • Deniz Tural
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 394-397 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171206061205
112 Ambulansı ile Çocuk Acile Getirilen Hastaların Değerlendirilmesi
 • Müslüm Mönür
 • Müge Gülen
 • Akkan Avci
 • Salim Satar
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 253-262 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160930125348
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Edinsel Trombositopeni Değerlendirilmesi
 • Tayyibe Sever
 • Özgül Salihoğlu
 • Emrah Can
 • Zülfikar Gördü
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 263-266 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170328110309
Bruksizmli Hastalarda Ruhsal Travma ve Bedensel Belirtilere Odaklanma
 • Musa Şahpolat
 • Mehmet Adıgüzel
 • Mustafa Arı
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 283-288 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170419091049
Deli Bal Alımı Sonrası Hastaneye Başvuran Çocuk Olguların Değerlendirilmesi
 • Ramazan Cahit Temizkan
 • Esra Ülgen Temel
 • Nefise Arıbaş
 • Kenan Kocabay
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 289-293 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170321092220
Hemşirelik, ebelik ve diyetetik öğrencilerinin tamamlayıcı ve entegre tıp hakkındaki düşünce ve uygulamaları
 • Mehtap Kavurmaci
 • Mehtap Tan
 • Zuhal Kavurmaci
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 300-306 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170606124143
Ataksi Telenjiektazi Sadece Bir Hareket Hastalığı Değildir; İleri Yaş Bir Ataksi Telenjiektazi Olgusunda Nöromusküler Anormallikler
 • Amber Eker
 • Muhammed Alshanableh
 • Pembe Hare Yiğitoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 310-313 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170811103537
Pediatrik Hastalarda İstenmeyen Perioperatif Hipotermi: Kanıt Temelli Önleme ve Yönetim Stratejileri
 • Sevim Çimke
 • Gökçen Aydın Akbuğa
 • Selda Yüzer Alsaç
 • Mehmet Yalvaç
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 314-321 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170419080231
Küçük hücreli dişi akciğer kanserinde HER-2 mutasyonları
 • Erdem Sen
 • Guler Yavas
 • Ozlem Ata
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 322-325 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170418063202
Erken romatoid artrit hastalarının klinik ve ultrasonografik bulguları: 18 aylık takip çalışması
 • Halil Harman
 • Ibrahim Tekeoglu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 155-164 DOI: 10.5350/BTDMJB.20161219035358
Acil servis kullanımında ırk temelli ayrımcılık; kantitatif bir çalışma
 • Mahdis Mostajabi
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 165-175 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170113093319
Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Farklı Basınçlarda İntraperitoneal Verilen CO2 İnsuflasyonunun Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkisinin USCOM (Non-Invaziv Ultrasonografik Kardiyak Output Monitörü) ile Değerlendirilmesi
 • Vedat Kendir
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 176-182 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170206081522
Sentetik Polyester Ligament ile Akromioklavikuler Eklem Çıkığı Tedavisi
 • Engin Çetinkaya
 • Murat Gül
 • Raşit Özcafer
 • Umut Yavuz
 • Osman Lapçin
 • Bilge Özkan
 • Yavuz Kabukçuoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 183-189 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170313111732
Yönetici Hemşirelerde Hemşirelik İmajı Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Handan Kartal
 • Filiz Kantek
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 190-197 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170322030251
Düşük Gelir Düzeyine Sahip Bir Bölgede Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Değerlendirilmesi
 • Medine Ayşin Taşar
 • Çağatay Özcan
 • Rukiye Ünsal Saç
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 198-203 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170328120808
2015-2016 Yılları Arasında Premature Retinopatisi Sıklığının ve Ana Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Erdem Eriş
 • İrfan Perente
 • Zeynep Seymen
 • Aslı Vural
 • Gürkan Erdoğan
 • Umut Onur
 • Ulviye Yigit
 • Tülin Öğreden
 • Mehmet Emin Sucu
 • Gülşah Gümüş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 204-208 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170615063850
Gestasyonel Diyabetik Anne Bebeklerinde Kalp Fonksiyonlarının Ekokardiyografik Bulguları ve Somatomedin-C ile İlişkisi
 • Helen Bornaun
 • Reyhan Dedeoğlu
 • Esin Yıldız Aldemir
 • Savaş Dedeoglu
 • Erkan Erfidan
 • Gökçen Kamış
 • Aylin Öztarhan
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 209-215 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170912071941