En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
Gebelerde Doğum ile ilgili Bilgi Düzeyi ve Doğum Korkusunun Değerlendirilmesi
 • Sevil Şahin
 • Döndü Sevimli Güler
 • Kevser Özdemir
 • Alaettin Ünsal
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 5-14 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2017.20170603015031
Helikobakter Pilori Sıklığı ve Lokasyon, Altı Adet Yaş Grubu ve Anatomik Pilot Bölge Bazlı 50 Yaş Sınır Değerlendirmesinin, Histopatolojik Helikobakter Pilori Kolonizasyon Derecesi ile İlişkileri
 • Demet Şengül
 • İlker Şengül
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 381-388 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180327085510
Ekstrakorporeal Dolaşımda Beynin Nöroelektriksel Aktivitesi: Ön Bulgular
 • Turan Onur Bayazıt
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 427-432 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180728081335
Yenidoğanlarda Fetal Nütrisyonel Durum ve HPA Ekseni İlişkisi
 • Eda Durmuş
 • Özgül Salihoğlu
 • Emrah Can
 • Şebnem Tekin Neijmann
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 326-331 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170810080107
Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Uygulanmakta Olan Branş Poliklinikleri Hizmetinin Hasta Memnuniyeti ve Hizmet Kalitesi Üzerine Etkisi
 • Nuri Alper Şahbaz
 • Ahmet Cem Dural
 • Mustafa Gökhan Ünsal
 • Hamit Ahmet Kabuli
 • Sinan Binboğa
 • Alpen Yahya Gümüşoğlu
 • Mehmet Abdussamet Bozkurt
 • Halil Alış
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 347-351 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171007090120
Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Okula Hazır Olma Durumuna Etkisi ve İlişkili Faktörler
 • Ömer Alpgan
 • Tayfun Kara
 • Semra Yılmaz
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 408-414 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180326021029
Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Çalışan Hekimler Arasında İskemik İnme Farkındalığı
 • Demet Yıldız
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 377-380 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180120104251
Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı
 • Nurcan Kolaç
 • Ayşe Sezer Balcı
 • Fatma Nevin Şişman
 • Burcu Eylem Ataçer
 • Songül Dinçer
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 267-274 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170328092601
Engelli Bireye Bakım Verenlerde Algılanan Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Esra Tayaz
 • Ayşegül Koç
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 44-52 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160726012929
Kuzey Kıbrıs’ta Hepatit B Virüsü, Hepatit C Virüsü ve İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Seroprevalansı
 • Emrah Güler
 • Kaya Süer
 • Ayşe Arıkan
 • Meryem Güvenir
 • Tamer Şanlıdağ
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 332-338 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170503074555
Mekonyuım Boyalı Amnios Sıvılı Yenidoğanların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
 • Özgül Salihoğlu
 • Emrah Can
 • Canan Hasbal Akkuş
 • Şahin Hamilçıkan
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 357-363 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170613110250
Proksimal Femur Çivisi ile Tedavi Edilen 65 Yaş Üstü İnstabil İntertrokanterik Kırıklarda Mortalite ve Etki Eden Faktörler
 • Ömer Cengiz
 • Necdet Demir
 • Ferdi Dirvar
 • Hasan Hüseyin Ceylan
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 403-407 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180108023033
Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlık Algısı, Sağlık Anksiyetesi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
 • Afitap Özdelikara
 • Seval Ağaçdiken Alkan
 • Nuran Mumcu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 275-282 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170310015347
Periampuller bölge tümörlerinde uygulanan pilor koruyucu whipple ameliyatı ve 10 yıllık sağkalım
 • Kemal Tekesin
 • Mehmet Emin Gunes
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 85-93 DOI: 10.5350/BTDMJB.20171007072454
Evre 3-4 Gonartrozlu Hastalarda Diz İçi Steroid Enjeksiyonun Etkinliği
 • Alkan Bayrak
 • Sünkar Kaya Bayrak
 • Altuğ Duramaz
 • Cenk Sahan
 • Ahmet Büyükhatipoğlu
 • Furkan Çağlayan Aslantaş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 372-376 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171208092910
Term Yenidoğanlarda 25-Hidroksivitamin D Düzeyleri ve Fetal Malnütrisyon İlişkisi
 • Duygu Eraslan
 • Özgül Salihoğlu
 • Emrah Can
 • Şebnem Tekin Leijmann
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 339-346 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170905075959
Açık Posterior Omurga Cerrahisi Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonu: En Çok Etkilenen Hangisi?
 • Azharuddin Azharuddin
 • Harapan Harapan
 • Jonny Karunia Fajar
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 389-393 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171114065534
Geriatrik Hastalarda Akut Apandisit ve Laparoskopik Apendektomi
 • Eyüp Gemici
 • Ahmet Sürek
 • Murat Çikot
 • Sezer Bulut
 • Cevher Akarsu
 • Mehmet Abdussamet Bozkurt
 • Mehmet Emin Güneş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 247-252 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180511124236
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Sağlık Personelinin Yaşlılığa İlişkin Ayrımcı Tutumlarının Değerlendirilmesi
 • Muhammet Emin Naldan
 • Duygu Kara
 • Celaleddin Soyalp
 • Ayşe Gürol
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 8-16 DOI: 10.5350/BTDMJB.20161001124434
Hemşirelerin İş Yerinde Karşılaştıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi
 • Hatice Tambağ
 • Rana Can
 • Rabiye Erenoğlu
 • Raziye Özbay
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 24-30 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160310092523
Geriatrik Hastalarda Akut Apandisit ve Laparoskopik Apendektomi
 • Eyüp Gemici
 • Ahmet Sürek
 • Murat Çikot
 • Sezer Bulut
 • Cevher Akarsu
 • Mehmet Abdussamet Bozkurt
 • Mehmet Emi Güneş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 448-448 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180511124236
Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Kardiyovasküler Değişikliklere Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Zafer Çukurova
 • Halil Çetingök
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 236-241 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180426085336
Hemşirelerin Ağrı Yönetimi Hakkındaki Bilgi ve Davranışlarının Belirlenmesi
 • Sevim Çelik
 • Betül Kübra Baş
 • Zehra Nur Korkmaz
 • Hatice Karaşahin
 • Sibel Yıldırım
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 17-23 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160905103604
Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Pediatrik Humerus Medial Epikondil Kırıklarının Orta Dönem Klinik ve Radyolojik Sonuçları: Vida mı, K Teli mi?
 • Tolga Onay
 • Erhan Okay
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 415-420 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180127063040
Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Laparoskopik Tedavi
 • Osman Könes
 • Tebessüm Çakıl
 • Cevher Akarsu
 • Seymur Abdullayev
 • Mehmet Emin Güneş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 447-447 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180807125814
Polikliniklere karşın acil serviste yeni tanı alan pulmoner emboli hastalanın farklılıklarındaki deneyim
 • Betül Gülalp
 • Yasemin Çetinel
 • Murat Uğur
 • Hüseyin Narcı
 • Abdullah İbrahim
 • Özlem Karagün
 • Mehmet Ali Habeşoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2014; 10: 91-98 DOI: 10.5350/BTDMJB201410301
Meme Kanserli Hastalarda Üst Ekstremite Sorunları ve Yaşam Kalitesi
 • Emel Yılmaz
 • Teoman Coşkun
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 29-37 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180110090353
Prediyabetik Bireylerin Serum Rezistin Seviyeleri
 • İrem Bilgetekin
 • Kamil Gönderen
 • Seyfettin Üstünsoy
 • Mehmet Yıldız
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 47-54 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180226011446
Editörden
 • Cevdet Erdöl
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 0-0
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Edinsel Trombositopeni Değerlendirilmesi
 • Tayyibe Sever
 • Özgül Salihoğlu
 • Emrah Can
 • Zülfikar Gördü
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 263-266 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170328110309
Aseptik humerus kaynamaması olan hastalarin tedavisinde internal tespit ve otogreftleme ile tek aşamali cerrahi
 • Yavuz Arikan
 • Baris Ozkul
 • Yasar Mahsut Dincel
 • Osman Lapcin
 • Yunus Emre Akman
 • Umut Yavuz
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 294-299 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170613100215
Pediatrik Hastalarda İstenmeyen Perioperatif Hipotermi: Kanıt Temelli Önleme ve Yönetim Stratejileri
 • Sevim Çimke
 • Gökçen Aydın Akbuğa
 • Selda Yüzer Alsaç
 • Mehmet Yalvaç
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 314-321 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170419080231
Sentetik Polyester Ligament ile Akromioklavikuler Eklem Çıkığı Tedavisi
 • Engin Çetinkaya
 • Murat Gül
 • Raşit Özcafer
 • Umut Yavuz
 • Osman Lapçin
 • Bilge Özkan
 • Yavuz Kabukçuoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 183-189 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170313111732
Hemşirelerin Beyin Ölümü ve Bitkisel Hayat Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri
 • Işıl Işık Andsoy
 • Asiye Gül
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 1-7 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160412073116
Oral Kontraseptifler Hakkında Toplumun Farkındalık Düzeyi
 • Çağlar Helvacıoğlu
 • Hediye Dağdeviren
 • Ammar Kanawati
 • Hüseyin Cengiz
 • Murat Ekin
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 53-56 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170401101511
Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi Deneyimlerimiz
 • Murat Çabalar
 • Nilay Taşdemir
 • Hacı Ali Erdoğan
 • Vildan Yayla
 • Nejla Sözer
 • Sultan Çağırıcı
 • Hülya Ertaşoğlu Toydemir
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 71-75 DOI: 10.5350/BTDMJB.20161221082709
Metabolik Sendromlu Hastaların Obezitede Sağlık İnanç Modeli Ölçeği’ne Göre Değerlendirilmesi
 • Fatma Nişancı Kılınç
 • Biriz Çakır
 • Halil Daşgın
 • Ahmet Temizhan
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 76-84 DOI: 10.5350/BTDMJB.20161220082240
Nadir Rastlanılan Mekanik İntestinal Obstrüksiyon Sebebi; İleoçekal İntussusepsiyon: Olgu sunumu
 • Ramazan Taşkın
 • Ahmet Öksüz
 • Abdülkadir Aydın
 • Fatih Başak
 • Ali Kılıç
 • Gürhan Baş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 129-132 DOI: 10.5350/BTDMJB.20150118074324
Neoadjuvan Kemoterapi Tedavisi Alan Meme Kanseri Hastalarının Takibinde Shear Wave Elastografinin Rolü
 • Safiye Tokgöz Özal
 • Ayşegül Akdoğan Gemici
 • Elif Hocaoğlu
 • Ercan İnci
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 437-442 DOI: 10.4274/BTDMJB.20181209113230
Yükselmiş Hemoglobin ve Hematokrit Düzeyi Koroner Kalp Hastalığı Riski ile İlişkilidir
 • Jonny Karunia Fajar
 • Diah Ivana Sari
 • Mohammad Saifur Rohman
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 364-371 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170911073646
Mide Kanseri Nedeniyle Radikal Gastrektomi ve Bursektomi Yapılan Hastalarda Erken Dönem Morbidite ve Mortalitesi
 • Sinan Binboğa
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 398-402 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180412014212
İlaca bağlı distonik reaksiyon özellikle risperidon kullanan çocuklarda: 11 olgunun tanımlanması ve literatürün gözden geçirilmesi
 • Emel Ataş Berksoy
 • Ünsal Yılmaz
 • Tanju Çelik
 • Hüseyin Anıl Korkmaz
 • Selçuk Yazıcı
 • Rahmi Özdemir
 • Özlem Bekem Soylu
Bakırköy Tıp Dergisi 2016; 12: 64-69 DOI: 10.5350/BTDMJB201612202
Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Ciltte Kanama: Olgu sunumu
 • Hasan Kara
 • Ayşegül Bayır
 • Ahmet Ak
 • Selim Değirmenci
 • Havva Serin
Bakırköy Tıp Dergisi 2015; 11: 170-172 DOI: 10.5350/BTDMJB201511408
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Standartları
 • Özgül Salihoğlu
 • Canan Hasbal Akkuş
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2011; 7: 45-51 DOI: 10.5350/BTDMJB201107201
Yenidoğan idrar yolu enfeksiyonları
 • F. İnci Arıkan
 • Banu Çelikel Acar
 • Ülkü Tıraş
 • Aysu Tazegül
 • Yıldız Dallar
Bakırköy Tıp Dergisi 2009; 5: 109-112
Alpha-İnterferon Tedavisinden Önce İran, Khoy Şehrindeki Hepatit B Sırasında Tiroid Fonksiyon Endekslerinin (T3, T4, a-Tpo, Tg, a-Tg) İncelenmesi
 • Hajer Jafarpour
 • Kaveh Azimzadeh
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 1-4 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2017.20171130025332
Daha Azı Da Mümkün: Düşük Akımlı Anestezide Akım Hızlarının Güvenlik Sonlanımları Üzerine Etkisi
 • Ali Bestami Kepekçi
 • Derya Özden Omaygenç
 • İbrahim Oğuz Karaca
 • Serkan Telli
 • Serkan Yücepur
 • Ecder Özenç
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 15-23 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2017.20171005064643
Lomber ve Femoral Osteoporoz Tanısında Çift X-Ray Absorbsiyometre (DEXA) İle Kantitatif Bilgisayarlı Tomografi (KBT) Yöntemlerinin Biyokimyasal Belirteçlerle Birlikte Değerlendirilmesi
 • Mualla Biçer Gençbay
 • Nilgün Işıksaçan
 • Neşe Ölmez Sarıkaya
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 115-122 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190125101336
112 Ambulansı ile Çocuk Acile Getirilen Hastaların Değerlendirilmesi
 • Müslüm Mönür
 • Müge Gülen
 • Akkan Avci
 • Salim Satar
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 253-262 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160930125348
Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Laparoskopik Tedavi
 • Osman Könes
 • Tebessüm Çakıl
 • Cevher Akarsu
 • Seymur Abdullayev
 • Mehmet Emin Güneş
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 307-309 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180807125814