ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 9 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Polikistik over sendromlu adolesanlarda serum adiponektin düzeyleri ile klinik, metabolik ve hormonal belirteçlerin ilişkisi
  Ayşe Deniz Ertürk Coşkun, Mehmet Can Keven, Nadire Sevda İdil, Levent Yaşar
     
2   Üçüncü trimester gebelerde supin ve sol yan pozisyonlarda umblikal arter rezistansının kıyaslanması
  Ayşe Deniz Ertürk Coşkun
     
3   İlimizde baskın göz oranı
  Ceren Gürez
     
4   Adolesan dönem cinselliğiyle öne çıkan serviks kanseri ve risk faktörleri
  Ayşe Sonay Kurt, Nejla Canbulat, Sevim Savaşer
     
5   Plantar fasiitte ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi
  Meltem Vural, Mualla Biçer, Sedef Ersoy, Gülcan Özhan, Keramettin Pekedis
     
6   Yoğunbakım hastalarında renal fonksiyonların RIFLE ve AKIN Skorları ile takibinin mortalite ve morbidite üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması
  Evrim Küçür Tülübaş, Güray Demir, Erkan Duman, Dilek Altun, Halil Çetingök, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova
     
7   Kuru göz sendromlu hastalarda gözyaşı osmolarite ölçümünün schirmer testi ve gözyaşı kırılma zamanı ile ilişkisi
  Ulviye Yiğit, Furkan Kırık, Yusuf Evcimen, Ahmet Ağaçhan
     
8   Konjenital ağrı duyarsızlığı sendromunda anestezi uygulaması: Olgu sunumu
  Hakan Erkal, Yaman Özyurt, Feriha Temizel, Gülten Arslan
     
9   Apert sendromu: Olgu sunumu
  Ali Karaman, Hasan Kahveci
     
10   Boğulmuş kasık fıtığı kliniği ile başvuran perfore apandisit
  Gökhan Çipe, Atıl Çakmak, Arda Çetinkaya, Volkan Genç, Oğuzhan Özşay, Ercüment Kuterdem
     
11   Çok kesitli bilgisayarlı toraks tomografisinde insidental olarak saptanan asemptomatik çift arkus aorta: Olgu sunumu
  Müfit Okbay, İmran Demirci, Yuksel Barut, Işılay Işık
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline