ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 9 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Sirotik asit
  Sebati Özdemir
     
2   Cerrahi kliniklerinde venöz tromboemboli profilaksisi uygulamaları
  Bora Koç, Oğuzhan Karatepe, Tuna Geldigitti, Fırat Tutal, Servet Rüştü Karahan
     
3   El-ayak-ağız hastalığının klinik ve demografik özellikleri
  Zeynep Topkarcı, Bilgen Erdoğan, Zeynep Yazıcı
     
4   Gastroenteroloji kliniğinde takip edilen hastalarda toplum kaynaklı bakteremi etkenleri ve antibiyotik duyarlılıklarının irdelenmesi
  Aşkın Erdoğan, Haluk Erdoğan
     
5   Yoğun bakım ünitesinde izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik dirençlerinin araştırılması
  Behiye Dede, Ayten Kadanalı, Gül Karagöz, Şenol Çomoğlu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, Fatma Muhterem Yücel
     
6   Kronik patellar tendon rüptürünün semitendinozus ve grasilis otogreftleriyle rekonstruksiyon sonuçları
  Erdem Edipoğlu, Mustafa Gökhan Bilgili, Halil Nadir Öneş, Bülent Tanrıverdi, Cemal Kural, Mustafa Cevdet Avkan
     
7   Geriatrik hastalardaki intertrokanterik femur kırıklarının eksternal fiksatörle tedavisi
  Erdem Edipoğlu, Mustafa Gökhan Bilgili, Cihangir Sarı, Serdar Hakan Başaran, Cemal Kural, Mustafa Cevdet Avkan
     
8   Oküloaurikülovertebral spektrumlu bir olguda göz bulguları
  Tuğba Göncü
     
9   Bilateral alt konka pnömatizasyonu: Olgu sunumu
  Fatih Akagün, Banu Atalay Erdoğan, Fatih Bora
     
10   Hastanede izlenen sitomegalovirus enfeksiyonlu olguların değerlendirilmesi
  Mervan Bekdaş
     
11   İzole persistan sol süperiyor vena kavanın çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile üç boyutlu görüntülenmesi
  İmran Demirci, A. Müfit Okbay, A. Yüksel Barut, Işılay Işık
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline