ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 8 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Orak Hücre Anemili çocuk ve ergenlerde psikiyatrik bozukluklar ve öğrenme problemleri
  Özalp Ekinci, Tanju Çelik
     
2   Metabolik sendrom (MS) ile postmenopozal hormon profili arasındaki ilişki ve kardiyovasküler risk
  Fatma Ela Keskin, Elif Gülcan Şenol, Aslan Çelebi, Özlem Harmankaya Kaptanoğulları, İsmail Ekizoğlu
     
3   Çocuklarda idyopatik fasiyal paralizi
  İbrahim Sayın, Zahide Mine Yazıcı, Çoşkun Yarar, İbrahim Erdim, Ferhat Demir, Fatma Tülin Kayhan
     
4   Çocuklarda tuvalet eğitimini etkileyen faktörler
  Serdar Önen, İlknur Aksoy, M. Ayşin Taşar, Yıldız Dallar Bilge
     
5   İyatrojenik safra yolu yaralanmasında tanı ve tedavi
  Mehmet Karabulut, Koray Baş, Murat Gönenç, Ahmet Cem Dural, Osman Köneş, İlhan Gök, Halil Alış
     
6   Cerrahide sık karşılaşılan bir çelişki: Memedeki mikrokalsifikasyonlara ne yapmalıyız?
  Mehmet Abdussamet Bozkurt, Murat Gönenç, Eyüp Gemici, Enis Öztürk, Selin Kapan, Halil Alış
     
7   Koroner arter bypass greftleme cerrahisinde kristaloid ve kolloidlerin hemodinami üzerine etkilerinin minimal invaziv kardiyak output monitörü (Flotrac-Vigileo) kullanılarak karşılaştırılması
  Halil Çetingök, Hüseyin Uzunağaç, Bedih Balkan, Dilek Altun, Zafer Çukurova, G. Oya Hergünsel
     
8   GSBL üreten Klebsiella pneumoniae’nın neden olduğu komplike dev karaciğer apsesi olgusu
  Kadriye Yaşar, Filiz Pehlivanoğlu, Semra Sandıkcı, Gönül Şengöz, Adem Duru
     
9   Serviko-torasik düzeyde difüz tutulum gösteren primer spinal glioblastoma multiforme
  Ayşegül Sarsılmaz, Fazıl Gelal, Engin Uluç, Canan Altay, Türkan Rezanko
     
10   Multislice bilgisayarlı tomografi ile median arkuat ligament sendromu tanısı: Olgu sunumu
  Hanifi Bayaroğulları, Ramazan Davran, Ahmet Aslan, İnan Korkmaz, Rasim Yanmaz, Muhyittin Temiz, Ali Balcı
     
11   İnguinal herni tamirinden sonra gelişen iskemik orşite bağlı orşiektomi
  Bekir Aras, Özgür Haki Yüksel, Buğra İçli, Fatih Uruç, Aytaç Şahin
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline