ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 8 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Travmatik beyin yaralanmasında klinik tanı ve değerlendirme
  Meltem Vural, Ender Berker
     
2   Prematüre osteopenisinde kantitatif ultrasonografi ile kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi ve izlemi
  Serhat Emeksiz, Ülkü Tıraş, Zeynep Şengül, Yıldız Bilge
     
3   Hodgkin lenfoma tanılı hastalarda sekonder solid kanserler
  Mustafa Yıldırım, Mustafa Yıldız, Erdal Kurtoğlu, Hülya Karakılınç, Sevil Göktaş, Mükremin Uysal, Betül Çelik
     
4   Kapaklı konduitle asendan aort replasmanı: Devlet hastanesi deneyimi
  Arif Gücü
     
5   Bir ilçe hastanesinde Lichtenstein hernioplasti yapılan olguların analizi
  Oğuzhan Dincel, Akın Köşüm
     
6   Sakrokosigeal pilonidal sinüs hastalığının cerrahi tedavisinde Karydakis şap ile primer kapama prosedürlerinin klinik sonuçlarının karşılaştırılması
  Toygar Toydemir, Onur Peşluk, Elif Diler Ermeç, Ahmet Nuray Turhan
     
7   Rektus abdominis kasında endometriyoma: Olgu sunumu
  Aytül Çorbacıoğlu, İbrahim Halil Erdoğdu
     
8   Televizyondaki şiddet çocuklarımızı ne kadar etkiliyor?
  Zahide Yalaki, E. Derya Potur, Sırma Ercan, F. İnci Arıkan, Ülkü Tıraş, Yıldız Dallar
     
9   Konservatif tedavi edilen izole medial subtalar çıkık olgusunun orta dönem fonksiyonel sonuçları
  Özgür Korkmaz, Sarper Gürsu, Bilal Demir, Mehmet Akif Kaygusuz
     
10   Pankreatik lenfoma olgusunda çok kesitli bilgisayarlı tomografi ve pozitron emisyon tomografi - bilgisayarlı tomografi bulguları
  Zehra I. Haşıloğlu, Nuri Havan, Recai Duymuş, Hakan Kefeli, Ufuk DG Demirkıran
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline