ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 7 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Prematüre bebeklerin mortalite ve morbidite sonuçları
  Zeynep Eras, E. Bahar Bingöler Pekcici, Gülsüm Atay
     
2   Miyofasiyal ağrı sendromunda tetik nokta enjeksiyonu
  Hüsnü Süslü, Gülten Arslan, İlker İtal, Yasin Ustacık, Tamer Kuzucuoğlu, Serhan Çolakoğlu
     
3   Rutin elektroensefalografide diken, keskin ve yavaş dalga aktivitelerinin anatomik lokalizasyonları
  Murat Çabalar, Özlem Selçuk, Tamer Yazar, Yasemin Karamanlı, Tülay Yetkin, Vildan Yayla
     
4   Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası erken dönem göz içi basıncı kontrolünde oral ve topikal karbonik anhidraz inhibitörlerinin etkinliği
  Ulviye Yiğit, Banu Arslan
     
5   Allerjik rinitli hastalarda 8-OHdG düzeyleri
  Kevser Onbaşı, Tevfik Noyan, Ayşegül Çebi, Faruk Kıroğlu
     
6   Psödoexfoliasyon sendromlu hastalarda spontan gelişen geç dönem göz içi lensi dislokasyonlarının tedavisi
  Ulviye Yiğit, Ahmet Ağaçhan, Özgür Örüm
     
7   Ailesel hiperkolesterolemi nedeniyle koroner bypass cerrahisi yapılan bir adölesan hastada LDL aferez tedavisinin değerlendirilmesi
  Mehmet Burhan Oşaz, Şevket Ballı, Feyza Ayşenur Paç
     
8   Herpes simpleks virüs ensefalitli bir olgu
  Mesut Başak, Sibel Serin, Davut Dama, Ayşegül Dalbeler, ismet Sayan, Vehbi Yağız
     
9   Oro-fasio-dijital sendrom tip 1: Olgu sunumu
  Ali Karaman, Hasan Kahveci, Yasemin Çayır Bıyık
     
10   Endometriozise bağlı karın duvarı kitleleri
  Tuba Atak, Süleyman Bozkurt, Oktay Yener, Halil Coşkun
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Infobase
ASI (Advanced Science Index)
ISRA (International Society for Research Activity)
Journalindex.net
Researchbib
Citefactor
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline