ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 7 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Yenidoğanda hipotansiyon
  M. Adnan Öztürk, Derya Büyükkayhan
     
2   Dominant nodül çapına göre tedavi edilen benign nodüler tiroid hastalıklarında insidental tiroid karsinom sıklığı
  Aysun Şimşek Çelik, Deniz Güzey, Fatih Çelebi, Atilla Çelik, Selim Birol, Rafet Kaplan
     
3   Perianal bölge ameliyatı yapılacak hastalarda uygulanan anestezi yöntemlerinin preoperatif ve postoperatif anksiyete ve ağrı düzeylerine etkisi
  Deniz Erdem, Cengiz Ugiş, M. Demet Albayrak, Belgin Akan, Esra Aksoy, Nermin Göğüş
     
4   Profilaksi yapılan hastalarda hastane sonrasında pulmoner emboli çalışması: Retrospektif klinik çalışma
  Bora Koç, Oğuzhan Karatepe, Orçun Ünal, Servet Karahan, Murat Aksoy
     
5   Hafif ve orta derece gonartrozlu hastalarda yapılan artroskopik debritmanın hastaların yaşam kalitesine etkisi
  Serdar Hakan Başaran, H. Nadir Öneş, Gökhan Peker, Erdem Edipoğlu, M. Cevdet Avkan
     
6   Kefir ve enteral beslenme ürünlerinin kolon anastomozu üzerine etkileri: Deneysel çalışma
  Hakan Yigitbas, Mustafa U Kalayci, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Ahmet N Turhan, Selin Kapan, Halil Alis, Ersan Aygun, Hafize Uzun, Habibe D Genc
     
7   Çocuklarda anorektal travma sonucu gelişen rektum perforasyonu: İki olgu sunumu
  Abdulkerim Temiz, Bülent Akçora, Muhyittin Temiz, Ahmet Aslan
     
8   Primer intraperitoneyal pelvik kist hidatik rüptürü: Olgu sunumu
  Aziz Sümer, Kasım Çağlayan, Atilla Çelik, Ediz Altınlı, Neşet Köksal
     
9   Kronik hıçkırığa bağlı zor entübasyon: Olgu sunumu
  Erman Aytac, Ziya Salihoglu, Ahmet Demirkaya, Bilgi Baca, Kamil Kaynak, Tayfun Karahasanoglu, Ismail Hakki Hamzaoglu
     
10   Bilateral vertebral arter okluzyonu: Olgu sunumu
  Murat Çabalar, Vildan Yayla, Özlem Yarka, Vildan Güzel, Halil Narlı
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline