ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 6 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Sıçanlarda oluşturulan deneysel tıkanma sarılığı modelinde urseodeoksikolik asit ve piperasilin tazobaktamın akut böbrek yetmezliği üzerine etkisi
  Murat Gönenç, Metin Kapan, Sibel Erdamar, Hafize Uzun, Selin Kapan, Ertuğrul Göksoy
     
2   İlk kez tanı alan üriner sistem enfeksiyonlu olgularımızın değerlendirilmesi
  Barıs Yılmaz, Ayça Vitrinel, Yasemin Akın, Gülay Çiler Erdağ, Turgut Ağzıkuru, Emine Yılmaz
     
3   Akciğer rezeksiyonu sonrası komplikasyonların önceden belirlenmesinde merdiven çıkma ve 6-dakika yürüme testlerinin yeri
  Timuçin Alar, Kenan Can Ceylan, Şencan Akdağ, Güven Olgaç
     
4   Fiziksel tıp ve rehabilitasyon servisinde saptanan hastane enfeksiyonları: Altı yıllık veriler
  Tuna Demirdal, Ümit Seçil Demirdal, Neşe Demirtürk
     
5   Derin ven trombozu olan ve olmayan hastalarda d-dimer ve tüm hemostatik faktörlerin düzeyleri
  Özgür Kemik, Aziz Sümer, Ahu Sarbay Kemik, Sevim Purisa, Sefa Tüzün, Çetin Kotan
     
6   Yenidoğan tarama programında saptanan 3. gün TSH ve tiroksin değerlerinin bilirubin düzeyleri ile ilişkisi
  Sinan Mahir Kayıran, Berkan Gürakan
     
7   Tekrarlayan nekrotizan enterokolitte oral saccharomyces
  Ülkü Tıraş, Zahide Yalaki, Ayça Öztürk, Yıldız Dallar
     
8   Yoğun bakımda takip edilen nadir görülen besin zehirlenmesi: Botilismus
  Dilek Altun, Zafer Çukorova, Gülay Eren, Yücel Polat, Sinan Aşar, Oya Hergünsel, Vildan Yayla
     
9   Nadir lokalizasyonlu dev kondroid siringom: Olgu sunumu
  Ebru Serinsöz-Pfeiffer, Tuba Kara, Özgür Türkmenoğlu, Rabia B. Arpacı, Gülcan Kaya, Ayşe Polat
     
10   Botulismus: Bir ailede 6 olgu
  Vildan Yayla, Murat Çabalar, Özlem Yarka, Vildam Güzel, Samiye Uysal
     
11   Chiliaditi Sendromu: İki Olgu Sunumu ile ilgili
  Tan Cimilli
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline