ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 6 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyonlarını önleme çalışmaları
  Sinan Uslu, Fatih Bolat, Emrah Can, Serdar Comert, Asiye Nuhoğlu
     
2   Laparoskopik kolon cerrahisinde recruitment manevrasının etkileri
  Ufuk Topuz, Ziya Salihoğlu, Adem Karataş, Ayşenur Yeksan
     
3   İnguinal hernide anterior preperitoneal mesh tamiri ve Lichtenstein işleminin testiküler kan akımı ve testis hacmi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
  Sinan Hatipoglu, Ahmet N Turhan, Selin Kapan, Murat Gönenç, Figen Palabıyık, Erşan Aygün
     
4   Operasyon öncesi muayenede saptanan üfürümlerin retrospektif değerlendirilmesi
  Zahide Yalaki, Tülin Çataklı, Yıldız Dallar
     
5   Bell paralizisinde elektronöronografik prognoz tayini
  Hakan Kaya, Serdar Ceylan, Zeki Yücel, Aytuğ Hayırlı, Fatih Bora
     
6   Hamstring tendon otogrefti ile ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu
  Erdem Değirmenci, İstemi Yücel, Kutay Özturan
     
7   Polisitemia vera tanısında jak-2 gen mutasyonunun önemi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
  Hasan Mağın, M. Fatih Akdoğan, Çetin Uyanık, Murat Gücün, Fatih Palit, Murat Duranay
     
8   Lamivudin ve adefovir direncine bağlı HBV DNA artışının AFP seviyesiyle ilişkisi
  Özcan Karaman, Mehmet Çölbay, Ihsan Uslan, Gursel Acarturk
     
9   Hipotiroidinin eşlik ettiği tekrarlayan spontan ovaryan hiperstimülasyon sendromu: Olgu sunumu
  Ebru Akbay, Cihangir Uzunçakmak, Nadire Sevda İdil, Zeynep Akçiğ, Gül Özel, Levent Yaşar
     
10   Da Vinci Robotu ile ilk deneyim: robotik splenektomi
  Erşan Aygün, Ahmet Nuray Turhan, Selin Kapan, Murat Gönenç, Erkam Tülübaş
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline