ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 5 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Over kanserinde sıcak şok proteinleri (HSP) ve progesteron reseptörleri (PR)
  Sibel Akyol
     
2   Çocukluk çağında görülen enürezis nokturnanın sosyodemografik özellikleri
  Yıldız Dallar, Banu Çelikel Acar, Dilek Kahvecioğlu, F İnci Arıkan
     
3   Pediatrik acil ünitesinde akut karın ağrısı ve diğer akut batın semptomları olan çocukların analizi
  Suat Biçer
     
4   Direkt giriş ve Seldinger yöntemleri ile gerçekleştirilen perkütan nefrostomi tekniklerinin karşılaştırılması
  Önder Cangüven, Cemal Göktaş, Alper Kafkaslı, Hüseyin Aydemir, Selami Albayrak
     
5   Flask peniste eko-kontrastlı power doppler ultrasonografinin etkinliği
  Doğan Ünal, Ercan Yeni, Mustafa Karaoğlanoğlu, Ömer F Karataş, Bülent S Keser
     
6   Yenidoğan idrar yolu enfeksiyonları
  F İnci Arıkan, Banu Çelikel Acar, Ülkü Tıraş, Aysu Tazegül, Yıldız Dallar
     
7   Mekanik ventilasyona bağlı gelişen masif pnömoperitoneum olgusu
  Meral Şen, Gökhan Akkurt, Ayhan Akpınar, Önder Sürgit, Mikdat Bozer
     
8   Servikal vertebral osteofit nedeniyle oluşan disfaji: Olgu sunumu
  Abdullah Ayçiçek, Olcay Eser, Alpay Haktanır, Gazi Boyacı, Oğuz Kırpıko, Ali Altuntaş
     
9   Hipokalemik periyodik paralizili bir Türk hastada voltaj bağımlı kalsiyum kanal mutasyonu, R1239H: Olgu Sunumu
  Onur Sakallıoğlu, Faysal Gök, Halil İbrahim Aydın, Süleyman Kalman, Sabahattin Vurucu
     
10   Otoampüte bir penisin tek derin dorsal arterin mikrocerrahi anastomozu ile reimplantasyonu: Olgu sunumu
  Necati Gürbüz, Bedi Özbay, Nadir Kalfazade, Serdar Karadağ, Eray Kemahlı, Muzaffer Baş, Ali İhsan Taşçı
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline