ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 5 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Memenin duktal karsinoma in situ hastalığı ve güncel tedavi yaklaşımları
  Ahmet Nuray Turhan
     
2   Çocuklarda adenovirüs gastroenteriti olgularının sıklığı
  Suat Biçer, Gülhan Tunca Şahin, Berkun Koncay, Hakan Gemici, Nuri Engerek, Önder Ulucaklı, Nagihan Özlü, Rengin Şiraneci
     
3   İştahsız çocukların anne babalarının çocuklarının vücut ağırlığı ve gelişimi hakkında görsel algıları
  Resul Yılmaz, Mehmet Burhan Oşaz
     
4   Pterjium nükslerinin önlenmesinde, preoperatif subkonjonktival mitomisin C uygulanmasının 2 yıllık sonuçları
  Betül Tuğcu, Fırat Helvacıoğlu, Erdal Yüzbaşıoğlu, Ahmet Ağaçhan
     
5   Sigara içen genç erkeklerde trombosit parametreleri
  Alev Akyol Erikçi, Hakan Terekeci, R Eralp Ulusoy, Ahmet Öztürk
     
6   Tekrarlayan biliyer pankreatitlerde tedavi
  Ahmet Nuray Turhan, Selin Kapan, Murat Gönenç, Osman Zekai Öner, Halil Alış, Kemal Dolay, Erşan Aygün
     
7   Dev hücreli tümörün akciğer metastazı: Olgu sunumu
  Canan Altay, Sedat Altay, Emine Osma
     
8   Rektumda yabancı cisime bağlğ oluşan intestinal obstrüksiyon: Olgu sunumu
  Serdar Toğaloğlu, Gültekin Hoş, Mithat Kerim Aslan
     
9   Miad gebelikte izole fallop tüp torsiyonu: Olgu sunumu
  Ebru Akbay, Nadire Sevda İdil, Levent Yazar, Cihangir Uzunçakmak, Zeynep Akçığ, Hatice Yalçınkaya
     
10   CMV enfeksiyonuna bağlı hemofagositik sendrom: Olgu sunumu
  Pamir Gülez, Ertan Kayserili, Murat Hızarcıoğlu
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline