ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 4 SAYI: 4
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Birinci basamakta sigarayı bıraktırma yöntemleri
  Ayşen Fenercioğlu, İsmet Tamer
     
2   Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi
  Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova, Yasemin Kızanlık
     
3   Hastanemiz sağlam çocuk polikliniğinden izlenen bebeklerde anne sütü ile beslenme durumu
  Berrin Telatar, Ayça Vitrinel, Yasemin Akın, Serdar Cömert
     
4   Akut bakteriyel konjonktivit tedavisinde topikal netilmisin tedavisinin etkinliği
  Betül Tuğcu, Seyhan Ördekçi, Çiğdem Tanrıverdi, Yalçın İşcan
     
5   Mitral valv prolapsusu sendromunda (MVPS) semptomlar anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) gen polimorfizmi (I/D) ile ilişkili midir?
  Burak Tangürek, Nihat Özer, Mustafa Çetin, Hale Yılmaz, Nurten Sayar,Şükrü Aksoy, Ufuk Gürkan, Osman Bolca
     
6   Pelvis taşlarında açık operasyon ve perkütan nefrolitotomi yönteminin karşılaştırılması
  Volkan Tuğcu, Fuat Ernis Su, Ekrem Güner, Ali İhsan Taşçı
     
7   HIV negatif genç erişkin hastada kandidal özefajit olgusu nedeni ile literatürün gözden geçirilmesi
  Özgür Tanrıverdi
     
8   Erişkin bir hastada omfalomezenterik kanal açıklığı: Olgu sunumu
  Ahmet Oğuz Hasdemir, Oktay Büyükaşık, Kahraman Dinler, Ercan Yalçın, Cavit Çöl
     
9   Rektumda yırtık ve aşırı kanamaya sebep olan inkarsere rektal prolapsus
  Muhyittin Temiz, Ahmet Aslan, Senem Erdoğmuş, Elif Canbolant
     
10   32 haftalık rüptüre olmamış komminikan rudimenter hornual gebelikte canlı doğum vakası
  Gökhan Açmaz, Ahmet Tayyar, Gökalp Öner, Mehmet Tayyar
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline