ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 4 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Elektif jinekolojik ameliyatlar sırasında, metoklopramidin postoperatif analjezik etkinliğinin değerlendirmesi
  İbrahim Özgür Önsel, Ziya Salihoğlu
     
2   Üriner sistem enfeksiyon şüphesi olan çocuklarda tanımlayıcı laboratuvar testleri ile kültür antibiyogram sonuçlarının değerlendirilmesi
  İsmail Yıldırım, Asuman Gedikbaşı, Özlem Açıkgöz, Sami Hatipoğlu
     
3   Çocuk kasık fıtıkları genel cerrah tarafından ameliyat edilmeli midir?
  Aziz Sümer
     
4   Doğum sonrası anne eğitiminin kan değişimi üzerine etkisi
  Ülkü Tıraş, Ayşin Taşar, Hacer Kaplan, Yıldız Dallar
     
5   Periyodik ateş, aftöz stomatit, farengit ve adenit (PFAPA) sendromlu olgularımızın klinik ve laboratuvar özellikleri
  Murat Hizarcıoğlu, Suna Asilsoy, Ertan Kayserili, Pamir Gülez, Hurşit Apa
     
6   Topikal glokom tedavisinin oküler kan akımı üzerine etkileri
  Erdal Yüzbaşıoğlu, Betül Tuğcu, Hümeyra Yıldırım, Aylin Karahasanoğlu, Gülseren Yirik
     
7   İki olgu nedeni ile HIV-tüberküloz birlikteliği
  Kadriye Kart Yaşar, Gönül Şengöz, Filiz Yıldırım, Özcan Nazlıcan
     
8   Fibroid polipe bağlı intususepsiyon: Olgu sunumu
  Abdil Cem İbiş, Doğan Albayrak, Yavuz Atakan Sezer, Nihat Polat, İrfan Coşkun
     
9   Periferik dev hücreli granülom: Olgu sunumu
  Ömer Erdur, Fatma Tülin Kayhan, Mehmet Serhad Toprak, Öztürk Aktaş
     
10   VACTERL birlikteliğinin radyolojik bulguları: Olgu sunumu
  İbrahim Taşkın Rakıcı, Abdullah Yüksel Barut
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline