ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 3 SAYI: 4
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Talasemi majorda demir şelasyon sağaltımı
  Şirin Güven, Makbule Erdoğan
     
2   İntraabdominal hipertansiyonun önlenmesinde prostetik meş kullanımı
  Aslı Akbilen, Sinan Çarkman, Ziya Salihoğlu, Selçuk Köksal, Feridun Şirin
     
3   Duodenal ülser perforasyonunda laparoskopik duodenorafi
  Kaya Sarıbeyoğlu, Bilgi Baca, Ece Kol, Kağan Karabulut, Erman Aytaç, Sinan Çarkman, Adem Karataş, Fatih Aydoğan, Kağan Zengin, Salih Pekmezci
     
4   Nüks inguinal hernilerde anterior ve posterior herniorafi sonuçlarımız
  Doğan Gönüllü, Metin Şahin, Okan Demiray, Muzaffer Er, Ferda N Köksoy, Osman Yücel
     
5   Yarık spinal kord malformasyonları ve ilişkili spinal anomaliler: MR görüntüleme sonuçları ve operasyon sonuçlarının karşılaştırılması
  Özgür Kılıçkesmez, Erol Taşdemiroğlu, Ercan İnci, Sibel Bayramoğlu, Tan Cimilli
     
6   Sol atrial kardiyak hidatik kist: Olgu sunumu
  Kadriye Kılıçkesmez
     
7   Nadir bir klinik olgu eşliğinde hepatolitiazisin tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar
  Mithat Kerim Aslan, Serdar Topaloğlu, Gültekin Hoş, Arif Burak Çekiç, Ali Ahmetoğlu, Ümit Çobanoğlu
     
8   Nadir görülen bir testis tümörü; karsinoid tümör: Olgu sunumu
  Bekir Aras, Gülay Yüzer, Nadir Kalfazade, Serdar Karadağ, Eray Kemahlı, Işın Kılıçaslan, Ali İhsan Taşçı
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline