ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 3 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Endoftalmi ve profilaksi
  Harun Bilen, Betül Tuğcu, Fırat Helvacıoğlu, Ahmet Ağaçhan, Cemal Erşahin, Sadık Şencan
     
2   Neonatal sepsisli olgularımızın prospektif değerlendirilmesi
  H Alper Gürsu, Ayça Vitrinel, Serdar Cömert, Turgut Ağzıkuru, Feza Aksoy, Yasemin Akın, G Çiler Erdağ
     
3   Henoch - schönlein purpuralı çocuklarda gastrointestinal sistem tutulumunun klinik ve laboratuar bulguları
  E Mahir Gülcan
     
4   Serebrovasküler hastalıkların etyolojik ve demografik dağılımı ile ateroskleroz risk faktörleri arasındaki ilişkinin kesitsel olarak irdelenmesi
  Özgür Tanrıverdi
     
5   Sporcuların premenstrual sendrom yönünden sedanter bayanlarla karşılaştırılması
  Güliz Onat Bayram
     
6   Nöronal intestinal displazi; çoğul ameliyat nedeni: Olgu sunumu
  Aziz Sümer, Ender Onur, Neşet Köksal, Ediz Altınlı, Pembe Güneş, Atilla Çelik, Yusuf Günerhan, M Ali Uzun
     
7   Akut hepatitin nadir sebeplerinden biri epstein barr virus: Olgu sunumu
  Özcan Karaman, İhsan Uslan, Mehmet Çölbay, Gürsel Acartürk, Şeref Yüksel, Ahmet Danalıoğlu
     
8   Vertikal diplopi ile prezente olan nonptotik oküler myasteni gravis: Olgu sunumu
  Hakan Cinemre, Cemil Bilir, Feyzi Gökosmanoğlu, Aytekin Alçelik, Uğur Korkmaz, Gökhan Dindar
     
9   Tiroidektomi sonrası hipoparatiroidizme bağlı intrakraniyal kalsifikasyonlar: Olgu sunumu
  Cemal Bes, Sadi Kerem Okutur, Emine Gültürk, Fatma Paksoy, Didem Gürbüz, Hakan Yıldırım, Fatih Borlu
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline