ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 3 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Yenidoğanda hipertansiyon
  M Adnan Öztürk, Derya Büyükkayhan
     
2   İki saat ve üzerinde desşuran ve sevoşuran anestezisi alan yaşlı hastalarda derlenme sürelerinin bispektral indeks değerleri ile karşılaştırılması
  Canan Balcı, H Selim Karabekir, Muhammet Yeğit
     
3   Nörobruselloz olgularının değerlendirilmesi
  Kadriye Yaşar, Gönül Şengöz, Filiz Yıldırım, Özcan Nazlıcan
     
4   Karaciğer kist hidatiği ameliyatı sonrası oluşan safra fistülü ve safra peritoniti
  Feza Ekiz, Cihan Karataş, Meltem Küçükyılmaz, Mehmet Kurt
     
5   Paralitik şaşılıkta etyolojik ve klinik değerlendirme
  Betül Tuğcu, Çiğdem Tanrıverdi, Erdal Yüzbaşıoğlu, Ceren Gürez, Sadık Şencan
     
6   Postmenopozal asemptomatik ve semptomatik hastalarda transvajinal ultrasonografi ve ofis histeroskopi bulgularının histopatolojik tanılarla korelasyonunun değerlendirilmesi
  Murat Ekin, Rana Karayalçın, Sarp Özcan, Utku Özcan
     
7   Ataksi telenjiektazi: Olgu sunumu
  Metin Uysalol, Nurşah Eker, Ahmet İncioğlu, Ezgi Paslı
     
8   Geniş abdominal defektli açık abdomen olgusunda fasyal gevşetme (komponent separasyon) ve serbestleştirme ile muskulo-fasyal restorasyon
  Aykut Mısırlıoğlu, Nejdet Bildik, Tayfun Aköz
     
9   Testis seminomu sonrası radyoterapiye bağlı gelişen fibrosarkom olgusu
  Bedi Özbay, Eray Kemahlı, Volkan Tuğcu, Ali İhsan Taşçı
     
10   Vücut sıcaklığı ve ASA sınışaması kavramları hakkında;
  Ziya Salihoğlu
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline