ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 3 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Bilinci kapalı hastaya yaklaşım
  Ziya Salihoğlu
     
2   Çocuklarda demir eksikliği tarama testi olarak eritrosit indekslerinden RDW ve MCV’nin irdelenmesi
  Evren Akgüneş, Canan Hasbal, Reyhan Dedeoğlu, Bağdagül Yavaş, Leyla Yolar, Sami Hatipoğlu
     
3   Henoch schönlein purpuralı 101 olgunun retrospektif değerlendirilmesi
  Gülay Çiler Erdağ, Ayça Vitrinel, Gül Yeşiltepe, D Alper Gürsu, Turgut Ağzıkuru, Yasemin Akın
     
4   Karaciğer yaralanmalarında prognostik faktörler
  Gülüm Altaca, Melih Kara, Gürkan Tellioğlu, İbrahim Berber
     
5   Şaşılık cerrahisinde iğne ve sütür kontaminasyonu
  Betül Tuğcu, Seyhan Ördekçi, Fırat Helvacıoğlu, Nazire Terzi, Sadık Şencan
     
6   Total histerektomili kadınların benzer yaş grubundaki histerektomi olmayan kadınlarla cinsel işlevler açısından karşılaştırılması
  Alper Kızıltepe, E Can Tüfekçi, Aylin Öcal, Osman Batur, Halide Fulya Uludağ Kızıltepe
     
7   Ehlers Danlos sendromlu olguda anestezik yaklaşım: Olgu sunumu
  Tamer Kuzucuoğlu, Kemal Tural, Cihan Kolip, Zuhal Arıkan
     
8   Toksik epidermal nekrozisli bir olgu: Olgu sunumu
  Hurşit Apa, Murat Hızarcıoğlu, Ertan Kayserili, Hasan Ağın, Suna Asilsoy, Pamir Gülez, Senem Çalışkan, Ayşe Gülden Diniz
     
9   Multipl konjenital anomali ve de novo t (3; 4) (p13; p14) translokasyonu: Olgu sunumu
  Abdülkadir Bozaykut, Lale Pulat Seren, İlke İpek, Gönül Sezer, Nilüfer Tunç
     
10   Stapler hemoroidopeksi sonrası hemoroid pakesinden devam eden kanama: Olgu sunumu
  Aziz Sümer, Neşet Köksal, Ediz Altınlı
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline