ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 2 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Mental retardasyon ve kromozomlarda subtelomerik bölge
  Özgür Çoğulu, Emin Karaca, Ferda Özkınay
     
2   Zehirlenme olgularında takip ve tedavi yaklaşımımız
  Suat Biçer, Nuray Aktay Ayaz, Sertaç Onan, Osman Hacıhasanoğlu, Sadettin Sezer, Ferhan Çetindağ, Mehmet Kesikminare, Neslihan Tombulca, Gönül Aydoğan, Hüseyin Aldemir
     
3   İrritabl barsak sendromu tanısı konulan hastalarda tiroid fonksiyon testlerinin irdelenmesi
  Özgür Tanrıverdi
     
4   Geçici hemodiyaliz kateterlerinde kolonizasyon
  Şeref Yüksel, Gürsel Acartürk, İhsan Uslan, Mehmet Çölbay, Özcan Karaman, Zeki Arslan, Zafer Çetinkaya, Serap Demir
     
5   Böbrek Yaralanması Olan Hastalarda Klinik Yaklaşımımız
  Volkan Tuğcu, Selçuk Şahin, Bedi Özbay, Muzaffer Baş, Serdar Karadağ, Bekir Aras, Ali İhsan Taşçı
     
6   Erişkinlerde kistik higroma: İki olgunun sunumu
  Ali Güner, Akif Aydın, Faik Çelik
     
7   Yenidoğanda Ciddi Solunum Sıkıntısı
  Serdar Cömert, Ayça Vitrinel, N Ayça Gül, Feza Aksoy, Yasemin Akın, Turgut Ağzıkuru, Gülay Çiler Erdağ
     
8   Mekanik Ventilatör Uygulaması ile Kaybolan Morgagni Hernisi: Olgu Sunumu
  Alpay Çakmak, Sümeyye Sarraoğlu, Kabil Shermatov, A Himmet Karazeybek
     
9   Plummer-Vinson Sendromu
  Mesut Başak, Tuncer Poyraz, Aydın Çiltaş, Özgür Açıkgöz, Nesrin Osman, Mehmet Kutlu, İsa Sevindir, Sibel Koçak Yücel, Özlem Harmankaya
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline