ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Hemşirelerin beyin ölümü ve bitkisel hayat konusundaki bilgi ve düşünceleri
  Işıl Işık Andsoy, Asiye Gül
     
2   Yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık personelinin yaşlılığa ilişkin ayrımcı tutumlarının değerlendirilmesi
  Muhammet Emin Naldan, Duygu Kara, Celaleddin Soyalp, Ayşe Gürol
     
3   Hemşirelerin ağrı yönetimi hakkındaki bilgi ve davranışlarının belirlenmesi
  Sevim Çelik, Betül Kübra Baş, Zehra Nur Korkmaz, Hatice Karaşahin, Sibel Yıldırım
     
4   Hemşirelerin iş yerinde karşılaştıkları psikolojik şiddet davranışlarının incelenmesi
  Hatice Tambağ, Rana Can, Rabiye Erenoğlu, Raziye Özbay
     
5   Belirsiz diferansiasyonlu ekstremite yumuşak doku sarkomları: 60 hastalık seride klinik prezentasyon, tedavi ve sonuçları
  Recep Ozturk, Murat Aydin, Sefik Murat Arikan, Mehmet Akif Simsek, Ethem Toptas, Bedii Safak Gungor
     
6   Bir eğitim ve araştırma hastanesinde opere edilen benign adneksiyal kitleli olguların analizi
  Ayşegül Deregözü, Işıl Uzun, Ayşe Karahasanoğlu, Oğuz Yücel
     
7   Engelli bireye bakım verenlerde algılanan bakım yükü ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
  Esra Tayaz, Ayşegül Koç
     
8   Oral kontraseptifler hakkında toplumun farkındalık düzeyi
  Çağlar Helvacıoğlu, Hediye Dağdeviren, Ammar Kanawati, Hüseyin Cengiz, Murat Ekin
     
9   Total kalça artroplastisi sonrası inşamatuar reaktivasyonun bir belirteçi olarak ortalama trombosit hacmi
  Mehmet Sabri Balik, Adem Erkut, Yilmaz Guvercin, Davut Keskin
     
10   Bakırköy dr. Sadi konuk eğitim araştırma hastanesi’nde hasta memnuniyeti ve etkileyen faktörlerin araştırılması
  Ali Demirci, Zilha Öztürk, Sami Hatipoğlu
     
11   Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi deneyimlerimiz
  Murat Çabalar, Nilay Taşdemir, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla, Nejla Sözer, Sultan Çağırıcı, Hülya Ertaşoğlu Toydemi
     
12   Metabolik sendromlu hastaların obezitede sağlık inanç modeli ölçeği’ne göre değerlendirilmesi
  Fatma Nişancı Kılınç, Biriz Çakır, Halil Daşgın, Ahmet Temizhan
     
13   Periampuller bölge tümörlerinde uygulanan pilor koruyucu whipple ameliyatı ve 10 yıllık sağkalım
  Kemal Tekesin, Mehmet Emin Gunes
     
14   Koksidini şikayeti ile başvuran hastalarda hemoroidin değerlendirilmesi
  Savaş Bayrak, Mehmet Emin Güneş, Sibel Çağlar Okur, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Yıldız Okuturlar, Meltem Vural
     
15   Kardiyak miksoma tedavisi; üçüncü basamak akademik merkez deneyimi
  Saygin Turkyilmaz, Ali Aycan Kavala
     
16   Diz osteoartritinde konvansiyonel fizyoterapi programı ve sintigrafinin tanısal değeri
  Mualla Bicer Gencbay
     
17   Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi
  Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, Nilda Turgut, Gündeniz Altıay, Muzaffer Demir, Burhan Turgut, Hakan Erbaş, Necdet Süt
     
18   Yaygın sitomegalovirüs enfeksiyonu ile seyreden ağır kombine immün yetmezlik: olgu sunumu
  Osman Yeşilbaş, Hasan Serdar Kıhtır, Hamdi Murat Yıldırım, Nermin Ankay, İsmail Umut Onur, Süleyman Bayraktar, Esra Şevketoğlu
     
19   Erişkin Still hastalığı ve hemşirelik bakımı: Olgu sunumu
  Emine Dane, Hayat Yalın, Nermin Olgun
     
20   Nadir rastlanılan mekanik intestinal obstrüksiyon sebebi; ileoçekal intussusepsiyon: Olgu sunumu
  Ramazan Taşkın, Ahmet Öksüz, Abdülkadir Aydın, Fatih Başak, Ali Kılıç, Gürhan Baş
     
21   Sezaryen skar gebeliğinin dilatasyon küretaj sonrası foley katater uygulaması ile başarılı tedavisi: Olgu sunumu
  Osman Balcı, Fedi Ercan
     
22   Pansitopeni ile başvuran metilmalonik asidemi: Olgu sunumu
  Osman Baştuğ, Mehmet Adnan Öztürk, Levent Korkmaz, Şeyma Memur, Hülya Halis, Fatih Kardaş, Ekrem Ünal, Selim Kurtoğlu
     
23   Nadir görülen iyi huylu uterus kitlesi, anjiolipoleimyom: Olgu sunumu
  Busra Demir Cendek, Ayse Filiz Avsar, Evrim Bostanci Ergen, Huban Sibel Orhun Yavuz, Rahime Bedir Findik
     
24   Lejyoner hastalığının neden olduğu akut solunum sıkıntısı sendromu: İki olgu sunumu
  Haluk Erdoğan, Hande Arslan
     
25   Yüksek riskli yaşlı hastada semispinal anestezi uygulaması
  Zehra Baykal Tutal, Necla Dereli, Münire Babayiğit, Mehmet Şahap, Handan Güleç, Eyüp Horasanlı
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline