ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servise başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi
  Caner Araz, Mustafa Özgür Toklucu, Mehmet Nizamoğlu, Emin Pala, Hüsniye İşcan, Ahmet Sami Yazar, Ruhan Özer, İsmail İşlek
     
2   Midtrimesterda ultrasonografik olarak transabdominal ve transvajinal servikal uzunluk ölçümü karşılaştırılması
  Emel Ebru Özçimen
     
3   Karbomer bazlı ve lipit içeren göz jelinin kuru göz tedavisinde etkinliği
  Çetin Akpolat, Ferhat Evliyaoğlu, Muhammed Mustafa Kurt, Hatice Karahan, Mustafa Nuri Elçioğlu
     
4   İdiopatic spontan pnömoperitoneumun sıklığı: 2.36%
  Kıvanç Derya Peker, Murat Çikot, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Burak İlhan, Burak Kankaya, Nuri Alper Şahbaz, Halil Alış
     
5   Jinekolojik cerrahi operasyon öncesi hastaların hastalık algıları üzerine etkili faktörler
  Hatice Kahyaoğlu Süt
     
6   Oral kemoterapi alan hastalarda yaşanılan güçlükler ve ilaç uyumunun değerlendirilmesi
  Ayşe Özkaraman, Nihal Orlu, Hatice Özden Atalay, Burcu Babadağ, Hülya Yılmaz, Murat Dinçer, Güler Balcı Alparslan
     
7   Dural ponksiyon sonrası baş ağrısı (DPSB) tedavisinde epidural kolloid uygulanması: İki olgumuz nedeniyle
  Tamer Salihoğlu, Devrim İpek Öztürk
     
8   Yenidoğanda klorfeniramin ve fenilefrinin tetiklediği, WPW temelinde gelişmiş supraventriküler taşikardi olgusu
  Levent Korkmaz, Abdullah Özyurt, Osman Baştuğ, Hülya Halis, Ali Baykam, Mehmet Adnan Öztürk, Selim Kurtoğlu
     
9   Ateş, anemi ve hepatosplenomegali ile başvuran iki leptospirozis olgusu
  Erdal Polat, Sebati Özdemir, Şeniz Öngören Aydın, Ahmet Aydın
     
10   Multi travmalı bir olguda infraklaviküler blok deneyimimiz
  Mehmet Sargın, Tuba Berra Sarıtaş, Gamze Sarkılar, Şeref Otelcioğlu
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline