ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|



Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Çalışma hayatında mobbing: nedenleri, bileşenleri ve ülkemizdeki hukuki durumu
  Ahmed Kehribar, Şemsi Nur Karabela, Kadriye Kart Yaşar, Ayşegül Okur, Melis Derya, Ceyda Özgür, Fulya Çankaya
     
2   Üretrit semptomları olan erkek hastalarda Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis sıklığının araştırılması
  Süleyman Pelit, Mehmet Emin Bulut, Banu Bayraktar
     
3   Hastanemize kabul edilen pelvik travmalara bakış
  Yasemin Tekdöş Şeker, Evrim Tülübaş, Emre Baca, Oya Hergünsel
     
4   Gebelik öncesi vücut kitle indeksinin perinatal sonuçlara etkisi
  Atalay Ekin, Cenk Gezer, Cüneyt Eftal Taner, Ulaş Solmaz, Mehmet Özeren
     
5   Sporadik mezenterik fibromatozis: Tek merkez deneyimi
  Halil İbrahim Taşcı, Murat Çakır, Mustafa Şentürk
     
6   Bir kadın doğum hastanesinde çalışan sağlık personelinin tükenmişlik ve iş doyumu düzeyleri ve sosyodemografik etkenlerle ilişkisi
  Esra Çınar Tanrıverdi, Levent Dikbaş, Elif Okşan Çalıkoğlu, Özlem Koca, Berrin Göktuğ Kadıoğlu
     
7   Zorunlu oturur posizyonda, USG eşliğinde hemodiyaliz kateteri yerleştirilmesi: Olgu sunumu
  Güray Demir, Halil Çetingök, Zafer Çukurova, Erdal Atiç, Gülay Eren, Oya Hergünsel
     
8   İki olgu üzerinden disosiyatif bozukluklar ve karşı aktarım
  Esra Alataş, Tonguç Demir Berkol, Süheyla Doğan Bulut
     
9   Olgu sunumu: 83 yaşındaki bir hastada primer varisella enfeksiyonu
  Banu Taşkın, Bekir Aybey, İpek Çoban, Sibel Alper
     
10   İntramusküler injeksiyon sonrası streptokokal toksik şok: Olgu sunumu
  Yasemin Tekdöş, Deniz Bilgi, Süleyman Sabaz, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel, Cem Şimsek
     
 














Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline