ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 11 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Multipl skleroz immünopatogenezinde adiponektinin rolü
  Berna Arlı, Ceyla İrkeç
     
2   İnme öyküsü olan hastalarda metilentetrahidrofolat redüktaz C677T gen polimorfizminin ve mutasyonların sıklığı
  Fidan Gökçeçicek Gülyaz, Şebnem Tekin Neijmann, Alev Kural, Ebru Alioğlu Kalem
     
3   Kalça kırığı nedeniyle opere edilen hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
  Nurullah Şener, Musa Korkmaz, Murat Yılmaz, Samed Ordu, Mahmut Ercan Çetinus
     
4   İnguinal herni tamirinde spermatik kord ve round ligamanı lipomlarına yaklaşım
  Sinan Hatipoğlu, Selin Kapan
     
5   Hepatit B virusu ile infekte hastalarda hepatit A serolojisinin araştırılması
  Emine Türkoğlu, Neşe Demirtürk
     
6   Telogen efşuviumlu 563 kadın hastada laboratuvar bulguları
  Atıl Avcı, Deniz Avcı, Kemal Özyurt
     
7   İnkarsere kasık fıtığı içinde gelişen akut apandisit; amyand fıtığı: Olgu sunumu
  Burhan Hakan Kanat, Mustafa Girgin, Yavuz Selim İlhan, Zeynep Özkan
     
8   Yoğun bakım ünitesinde paratiroid adenomlu olgu: Prognoz ve tedavi yaklaşımı
  Dilek Altun, Güray Demir, Evrim Tülübaş, Zafer Çukurova, Ahmet Turhan
     
9   Korpus hemorajikum kist rüptürünü taklit eden ovaryan ektopik gebelik olgusu
  Cihan Kaya, Hüseyin Cengiz, Murat Ekin, Levent Yaşar
     
10   Genel anestezi latent kizamik enfeksiyonunu aktive edebilir mi?
  Erdem Dinç, Ayça Sarı, Çetin Okuyaz, Nurcan Doruk
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Infobase
ASI (Advanced Science Index)
ISRA (International Society for Research Activity)
Journalindex.net
Researchbib
Citefactor
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline