ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 11 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Tele sağlık sisteminde hemşirenin rolü
  Berrin Pazar, Sevinç Taştan, Emine İyigün
     
2   Azot protoksitin timpanoplasti operasyonu sonrası greft başarısına etkisi
  Ramazan Öçalan, Zeliha Korkmaz Dişli, Emrah Sapmaz, Necla Tokgöz
     
3   Bir yaz mevsiminde kliniğimizde takip ettiğimiz aseptik menenjitli çocuklar
  Ali Demirci, Tamer Macar, Zilha Öztürk, Çağrı Cumhur Gök, İlyas Tolga Erkum, Sami Hatipoğlu
     
4   Yüksek miyop hastalarda fakoemulsifikasyon ve intraokuler lens implantasyonun klinik sonuçları
  Halil Hüseyin Çağatay, Metin Ekinci, Gökçen Gökçe, Mahmut Odabaşı, Özlem Daraman, Zeliha Yazar
     
5   Türk toplumunda organik ve fonksiyonel dispepsili hastalarda etyolojiye yönelik analiz
  Senem Karabulut, Mehmet Karabulut, Cevher Akarsu, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Süleyman Bademler, Ali Kocataş, Sema Basat, Halil Alış
     
6   Başağrısı şikayetiyle başvuran hastalarda kraniyal manyetik rezonans incelemelerinin retrospektif değerlendirilmesi
  Elif Hocaoğlu, Sema Aksoy, Tuna Demirbaş, Gülseren Yirik, İrem Erdil, Ercan İnci, Sibel Bayramoğlu, Ahmet Tan Cimilli
     
7   Nadir bir olgu: Karşı taraf adneksiyal torsiyonla birlikte görülen rüptüre ektopik gebelik
  Murat Ekin, Cihan Kaya, Huseyin Cengiz, Levent Yasar, Keziban Dogan
     
8   Eski apendektomi skarında kolon adenokarsinom metastazı: Nadir bir olgu sunumu
  Hamza Çınar, Bülent Koca, Kağan Karabulut, Ali Naki Ulusoy
     
9   Akut izoniazid intoksikasyonu: Olgu sunumu
  Dilek Altun, Halil Çetingök, Gülay Aşık Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel
     
10   İmmün kompetan bir olguda Candida özefajiti
  Selda Tekiner, Gülsen Ceyhun Peker, Filiz Ak, Zehra Dağlı, Serpil İnan, Atıl Çakmak
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline