ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 1 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Göz Bankası’ndan kornea isteme, kullanma, ameliyat sonu yazışma kuralları ve bankadan gelen kornea ile ilgili bilgilerin yorumlanması
  Sadık Şencan, Burcu Asarkaya, Harun Bilen, Fırat Helvacıoğlu, Hasan Oğuzhan, Bülent Korkmaz
     
2   Bilinci kapalı yoğun bakım hastalarında bispektral indeks monitörizasyonu ile modifiye Glasgow koma ve Ramsay sedasyon skala puanları arasındaki ilişki
  Elif Bombacı, Ayşenur Boztepe, Ayşegül Çizen, Banu Çevik, Serhan Çolakoğlu, Tülin Yollu Atakan
     
3   Respiratuar distres sendromlu preterm yenidoğanlarda vitamin A ve karoten düzeyleri
  Leyla Yolar, Güner Karatekin, Asiye Nuhoğlu
     
4   Künt ve penetran dalak yaralanmalarında nonoperatif yaklaşım
  Selin Kapan, Ahmet Nuray Turhan, Halil Alış, Barış Demiriz, Berrin Dodur,
     
5   Tiroidektomi ameliyatlarında rutin nervus rekürrens diseksiyonu yapılmalı mıdır?
  Ahmet Nuray Turhan, Osman Zekai Öner, Ersen Kütükçü, Erşan Aygün, Mustafa Kalaycı, Selin Kapan
     
6   Total larenjektomi sonrası farengokutanöz fistül oluşumundaki predispozan faktörler
  Ethem Şahin, Ebru Taş, Şükran Vural, Yusuf Eren, Celalettin Demir, Nihat Ayan, Ali Okan Gürsel
     
7   İnsülinoma ve anestezi: Olgu sunumu
  Gülay Eren, Zafer Çukurova, Hülya Leblebici, Berna A Taş, Oya Hergünsel, Erşan Aygün
     
8   Marfan sendromlu hastada anestezi yaklaşımı: Olgu sunumu
  Gülcan Berkel Yıldırım, Banu Çevik, Selda İtez, Hülya Büyükkırlı, Serhan Çolakoğlu
     
9   Karaciğer hidatik kistinde laparoskopik perikistektomi: Olgu sunumu
  Ahmet Nuray Turhan, Selin Kapan, Ersen Kütükçü, Barış Demiriz, Berrin Dodur, Erşan Aygün
     
10   Akut romatizmal kardite bağlı kardiak tamponad: Olgu sunumu
  Esra Şevketoğlu, Bahar Salihoğlu, Canan Hasbal, Sami Hatipoğlu
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline