ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 1 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Erişkinlerde Growth Hormon Tedavisi
  Mustafa G Taşkale, A Baki Kumbasar, Ü Nesrin Osman, Nurgül Yaşar
     
1  
 
     
2   Postoperatif Analjezide Epidural Hasta Kontrollü Analjezi ile Sürekli İnfüzyon Uygulamasının Karşılaştırılması
  Zafer Çukurova, G Oya Hergünsel, Nalan Saygı Emir, Gülay Aşık Eren, Şaziye Öz Aytekin
     
3   Bakırköy Bölgesindeki Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinde İdrar İyot Atılımı
  Mehmet Bahadır Barutçugil, Sami Hatipoğlu, Bahar Salihoğlu, Serdar Öztora, Reyhan Yıldırım
     
4   İnguinal Herni Tamirinde Anterior Preperitoneal Mesh ve Lichtenstein Mesh Takviyelerinin Karşılaştırılması
  Ahmet Nuray Turhan, Selin Kapan, Serkan Fatih İpek, Sinan Hatipoğlu, Erşan Aygün
     
5   Raloksifen Hidroklorid’in Postmenopozal Osteopenik ve Osteoporotik Kadınlarda Etkisi
  Erdin İlter, Can E Tüfekçi, Hakan Karalök, Osman Batur, Hürkan Akyol
     
6   Primer Enürezis Noktürnalı Adölesan ve Yetişkin Hastalarda Ürodinamik Bulgular
  Ekrem Güner, Volkan Tuğcu, Eray Kemahlı, Ali İhsan Taşçı, Turgay Seymen, Murat Dinçer, Muzaffer Baş
     
7   Pankreasın Endokrin Tümörlerinden İnsülinoma: Olgu sunumu
  Halil Alış, Barış Veli Akın, Selin Kapan, Ahmet Nuray Turhan, Erşan Aygün
     
8   Mamografide Kitlenin Eşlik Etmediği Yapısal Distorsiyon Alanında Radyal Skar - Tübüler Karsinom Birlikteliği: Olgu sunumu
  Ercan İnci, Tan Cimilli, Fatma Beyazal Çeliker, Sibel Bayramoğlu, Sema Aksoy
     
9   Glomus Timpanikum: Olgu Sunumu
  Nihat Ayan, Ebru Taş, Ethem Şahin, Ahmet Şirin, Eminenur Dağtekin, Yusuf Eren, Mehmet Uhri, Ali Okan Gürsel
     
10   Posterior Mediasten Yerleşimli Nöroblastom Olgusu
  Sibel Bayramoğlu, Fatma Beyazal Çeliker, Sema Aksoy, Tan Cimilli, Bahar Salihoğlu, Filiz İslim
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline