Araştırma

Quervain Tenosinovitinde Kinezyolojik Bantlamanın Etkinliği: Olgu Serisi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20180815084330

  • İsmail Eralp Kaçmaz
  • Anıl Koca
  • Can Doruk Basa
  • Vadym Zhamilov
  • Ali Reisoğlu

Gönderim Tarihi: 15.08.2018 Kabul Tarihi: 18.01.2019 Med J Bakirkoy 2019;15(3):227-231

Amaç:

Kinezyolojik bantlar ağrıyı azaltmak, kasların biyoelektrik aktivitesini arttırmak ve ödemi azaltmak için terapötik amaçlar için kullanılırlar. Abdüktör pollicis longus ve ekstansör pollicis brevis kaslarının tekrarlayan hareketleri el bileğinde ağrı ile sonuçlanır. Bu durum De Quervain tenosinoviti olarak isimlendirilir. Bu çalışmanın amacı, De Quervain’in tenosinovitinde konservatif bir tedavi yöntemi olarak kinesyolojik bantlamanın etkinliğini araştırmaktı.

Yöntemler:

Çalışmaya, De Quervain’in tenosinoviti için kinezyolojik bantlama uygulanmış, 20-60 yaş arası 15 hasta dahil edildi. Kinezyolojik bantlamanın uygulanmasından önceki ve sonraki ağrı ve fonksiyon skorları hasta dosyalarından araştırıldı. Ağrı, visual analog scale (VAS) kullanılarak ölçüldü ve fonksiyonlar, quick disabilities of the arm, shoulder, and hand (Q DASH) ve Michigan Hand Outcomes Questionnaire kullanılarak değerlendirildi. Tedavi öncesi ve sonrası puanlar arasındaki fark De Quervain tenosinovitinin tedavisinde kinezyolojik bantlamanın etkinliğini göstermiştir.

Bulgular:

On beş hastanın üçü dışında tüm hastaların ağrı ve fonksiyonel skorlarında (VAS, Q DASH, Michigan) düzelme görüldü. Çalışmamızdaki 15 hastanın 12’sinde kinezyolojik bantlamanın fonksiyonel sonuçlar üzerinde olumlu etkisi olduğu gözlendi. Hiçbir hastada komplikasyon gelişmedi.

Sonuç:

Çalışmada kinezyolojik bantlamanın, De Quervain’in tenosinoviti tedavisinde ağrı ve işlev açısından komplikasyona neden olmayan, etkili bir yöntem olduğunu gördük. Bu çalışmaya göre, kinezyolojik bantlama, De Quervain’in tenosinovitinin konservatif tedavisinde iyi bir alternatiftir.

Anahtar Kelimeler: Tenosinovit, kinezyoloji, konservatif tedavi, De Quervain hastalığı

Tam Metin (İngilizce)