Araştırma

Primer Dismenorede Grup Aerobik Eğitimin Menstrüel Siklus Semptomları Üzerine Etkinliği

10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180621103019

  • Eda Akbaş
  • Emin Ulaş Erdem

Gönderim Tarihi: 21.06.2018 Kabul Tarihi: 30.07.2018 Med J Bakirkoy 2019;15(3):209-216

Amaç:

Primer dismenore, kadınlarda en sık görülen jinekolojik sorunlardan birisidir ancak alternatif başa çıkma yöntemleriyle ilgili kanıtlar yeterli değildir. Bu çalışmanın amacı primer dismenoresi olan kadınlarda dört haftalık aerobik eğitim programının premenstrüel semptomlar, menstrüel semptomlar, emosyonel durum ve yaşam kalitesi üzerine etkinliğini araştırmaktı.

Yöntemler:

Katılımcılar randomize olarak aerobik egzersiz grubuna (AEG) (n=18) ve kontrol grubuna (KG) (n=19) ayrıldı. AEG, dört hafta boyunca haftada üç kez aerobik eğitim programına katılırken, KG düzenli bir fiziksel aktiviteye katılmadı. Katılımcılara Premenstrüel Sendrom ölçeği, Beck Anksiyete ölçeği (BAÖ), Beck Depresyon ölçeği (BDÖ) ve Kısa Form-36 (KF-36) uygulandı. Menstrüel semptomların yoğunluğu, vizüel analog skala ile menstrüel fazın ilk üç günü içerisinde yedi farklı zamanda değerlendirildi. İlk ve son değerlendirmeler iki ardışık ayda yapıldı.

Bulgular:

Premenstrüel semptomlar (p=0,012) ile kanamanın başlangıcındaki bel ağrısını (p=0,012) ve ikinci saatteki karın ağrısını (p=0,021) içeren bazı menstrüel semptomlar AEG’de azaldı. Ek olarak, KF-36’nın sosyal fonksiyon alanı, egzersizden sonra anlamlı derecede artarken (p=0,044), BAÖ ve BDÖ puanlarında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05).

Sonuç:

Primer dismenoreli kadınlarda dört haftalık grup aerobik eğitim programı premenstrüel semptomları azaltmada etkilidir, menstrüel semptomları azaltmaya ve yaşam kalitesini geliştirmeye katkı sağlar.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon, menstrüel semptomlar, ağrı, premenstrüel semptomlar, yaşam kalitesi

Tam Metin (İngilizce)