Araştırma

Amyloid A Amiloidozlu Hastalarda Serum Fetuin-A Seviyesi Subklinik Ateroskleroz ile İlişkili Değildir

10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190406062918

  • Ali Bakan
  • Sebahat Alışır Ecder

Gönderim Tarihi: 06.04.2019 Kabul Tarihi: 19.06.2019 Med J Bakirkoy 2019;15(3):280-286

Amaç:

Amiloidoz amyloid fibrillerin dokularda birikmesi ile oluşur, çeşitli lokal ve sistemik semptomların oluşmasına neden olur. Amyloid A amyloidozis (AA amyloidozis) sistemik amiyloidozun en sık görülen tipidir. Çalışmalar, azalmış serum fetuin-A (SF-A) seviyesi son dönem böbrek hastalarında artmış morbitite ve mortaliteyle birlikte olduğunu göstermiştir. Amacımız AA amiloidozlu hastalarda yüksek SF-A düzeylerinin ortak karotis intima-media kalınlığı (IMT) ile ilişkili olup olmadığını araştırmaktı.

Yöntemler:

Çalışmaya 63 AA amiloidozlu olgu ve 29 sağlıklı kontrol dahil ettik. İki grubun demografik verilerini, biyokimasal parametrelerini, SF-A seviyelerini ve karotis IMT değerlerini karşılaştırdık. Aynı zamanda AA amiloidozlu hastalarda karotis intima-media kalınlığı ile SF-A düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırdık.

Bulgular:

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında AA amiloidozlu hastalarda karotis IMT’nin anlamlı derecede artığını tespit ettik(p<0,001). Kontrol grubu ile hasta grubu arasındaki SF-A seviyeleri benzerdi (p=0,11). Karotis IMT ile SF-A düzeyi arasında herhangi bir korelasyon yoktu(r=0,074, p=0,565).

Sonuç:

Çalışmamızda AA amiloidozlu hastaların SF-A seviyesinde değişiklik yoktu. Aynı zamanda karotis intima-media kalınlığı ile SF-A düzeyi arasında herhangi bir korelasyon yoktu.

Anahtar Kelimeler: AA amiloidozis, karotis intima-media kalınlığı, fetuin A

Tam Metin (İngilizce)