Araştırma

Alpha-İnterferon Tedavisinden Önce İran, Khoy Şehrindeki Hepatit B Sırasında Tiroid Fonksiyon Endekslerinin (T3, T4, a-Tpo, Tg, a-Tg) İncelenmesi

10.4274/BTDMJB.galenos.2017.20171130025332

  • Hajer Jafarpour
  • Kaveh Azimzadeh

Gönderim Tarihi: 30.11.2017 Kabul Tarihi: 30.03.2018 Med J Bakirkoy 2019;15(1):1-4

Amaç:

Bu araştırmanın amacı Hepatit B’nin tiroid çalışması göstergelerine (T3, T4 , a-Tpo, a-Tg , Tg) etkili olup olmadığını görmektir. Hepatit B en tehlikeli ve en önemli viral hastalıklardan biri olarak tanınır ki vücutta karaciğer ve diğer organlarda önemli arızalara yol açmaktadır.

Gereç ve Yöntemler:

Bu araştırmada ELISA deney yöntemiyle tespit edilmiş 30 hepatit B hastası ve 10 sağlam kişi ele alınmıştır (değişik yaş ve cinsiyette). Devamında kan örnekleri alındıktan sonra, tüm değerler elektrokemilüminesans teknik ve yöntemiyle ölçüldü.

Bulgular:

Sonuçlar hasta grupta sağlam olanlara göre, a-Tpo , Tg ve a-Tg değerlerinde anlamlı artış (p≤0,01) ve T3 ve T4 değerlerinde anlamlı azalma göstermiştir.

Sonuç:

Khoy ilçesindeki hepatit B hastalarında, tiroid bezi çalışmasında bozulma gözlenmiştir ve görünüşe göre elde olunan sonuçlar hepatit B hastalığının yönetiminde yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Tiroid fonksiyon indeksleri, hepatit B, Khoy şehri, İran

Tam Metin (İngilizce)