Araştırma

Açık Posterior Omurga Cerrahisi Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonu: En Çok Etkilenen Hangisi?

10.4274/BTDMJB.20171114065534

  • Azharuddin Azharuddin
  • Harapan Harapan
  • Jonny Karunia Fajar

Gönderim Tarihi: 14.11.2017 Kabul Tarihi: 17.04.2018 Bakırköy Tıp Dergisi 2018;14(4):389-393

Amaç:

Cerrahi alan enfeksiyonu (CAE), cerrahi yara iyileşme bozukluklarının önemli bir nedenidir. CAE, açık posterior omurga cerrahisinde nadir olmakla birlikte; ciddi morbidite, artan kaynak kullanımı ve mortalite ile potansiyel olarak ilişkilidir. Açık posterior omurga cerrahisi ile tedavi edilen çeşitli omurga bozuklukları ve CAE riski arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler:

Ocak 2012-Aralık 2015 tarihleri arasında, Dr. Zainoel Abidin Kamu Hastanesi’nde elde edilen veriler ile retrospektif bir çalışma yürütüldü. Açık posterior omurga cerrahisi ile tedavi edilen omurga bozuklukları ve CAE riski verileri tıbbi kayıtlardan toplandı; tedavi edilen omurga bozuklukları ve CAE insidansı arasındaki ilişki ki-kare testi ile değerlendirildi.

Bulgular:

Açık posterior omurga cerrahisi ile tedavi edilen toplam 289 hastadan 7 (%2,4) CAE’li hasta incelendi. Spinal tüberküloz, CAE riskinin 5,9 kat artmasıyla ilişkiliydi [odds oranı %95, güven aralığı= 5,99 (1,14-31,51), p=0,034]. Spinal stenoz (p=0,311), omurga kırığı (p=0,759), fıtıklaşmış nukleus pulposus (p=0,484), omurga çıkıkları (p=0,806), spondilolistezis (p=0,925), omurga tümörü (p=0,491) ve skolyoz (p=0,707) gibi diğer omurga hastalıkları CAE riski ile anlamlı ilişki göstermemiştir.

Sonuç:

Popülasyonumuzda spinal tüberkülozun CAE riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi alan enfeksiyonu, açık posterior omurga cerrahisi, omurga bozuklukları, spinal tüberküloz, risk faktörü

Tam Metin (İngilizce)