Diğer

2019 Yazar Dizini

Med J Bakirkoy 2019;15(4):0-0

Abdullah Özkaya.....................................................................357
Abdulmuttalip Arslan.............................................................150
Abuzer Güngör..........................................................................96
Ahmet Hamdi Olçar................................................................244
Ahmet Murat Bülbül...............................................................352
Ahmet Nuri Danışman....................................................136, 193
Ahmet Salduz..........................................................................155
Ahmet Yıldırım........................................................................250
Akkan Avci...............................................................................222
Alaettin Ünsal..............................................................................5
Ali Aycan Kavala.......................................................................91
Ali Bakan..................................................................................280
Ali Bestami Kepekçi..................................................................15
Ali Reisoğlu.............................................................................227
Alican Güreşin.........................................................................123
Alpay Yılmaz...........................................................................193
Alpen Yahya Gümüşoğlu........................................................259
Anıl Koca.................................................................................227
Aslı Değer Vural........................................................................24
Aslıhan Demirel......................................................................292
Aykut Aykaç.............................................................................383
Aylin Acar..................................................................................38
Aysel Tekeşin...........................................................................250
Aysel Topan.............................................................................160
Aysu Karatay Arsan..................................................................24
Aysun Erbahçeci Salık............................................................304
Ayşe Çarlıoğlu.........................................................................150
Ayşe Şahin..............................................................................333
Ayşe Öznur Akidil......................................................................65
Ayşegül Mavi Yıldız................................................................357
Ayşegül Sarsılmaz....................................................................41
Aytekin Tokmak.......................................................................333
Bahri Abaylı.............................................................................222
Banu Çevik...............................................................................142
Barış Gülenç....................................................................155, 352
Başak Akyıldız.........................................................................131
Begüm Şeyda Avci..................................................................222
Beril Gürlek......................................................................136, 193
Burak Açıkgöz............................................................................91
Burak Belen...............................................................................69
Burak Olgun..............................................................................65
Burcu Kök Kendirlioğlu..........................................................103
Burcu Yüksel...........................................................................287
Buruç Erkan...............................................................................96
Cafer Tanrıverdi.......................................................................217
Can Doruk Basa.......................................................................227
Canan Hasbal Akkuş.......................................................204, 339
Cengiz Erol...............................................................................352
Coşkun Kaya............................................................................383
Derya İpekçioğlu.....................................................................103
Derya Özden Omaygenç...........................................................15
Duygu Tuğrul Ersak................................................................333
Döndü Sevimli Güler..................................................................5
Ecder Özenç...............................................................................15
Eda Akbaş................................................................................209
Edibe Pembegül Yıldız............................................................110
Ekrem Güner.............................................................................87
Elif Binboğa.............................................................................175
Elif Bombacı............................................................................142
Elif Turan.........................................................................204, 339
Emel Yılmaz...............................................................................29
Emin Ulaş Erdem....................................................................209
Emine Ergül Sarı.....................................................................388
Emrah Ermiş............................................................................362
Emrah Naiboğlu..............................................................204, 339
Emre Baca.................................................................................69
Eray Kurnaz.............................................................................240
Erdal Polat...............................................................................310
Esra Demirci............................................................................131
Evrim Kucur Tülübaş.......................................................198,368
Faruk Yıldız..............................................................................150
Fatma Genç.............................................................................287
Fevzi Birişik..............................................................................155
Feyza Esen...............................................................................126
Gonca Bektaş..........................................................................388
Gökhan Pösteki.......................................................................123
Gökhan Sertçakacılar......................................................368, 376
Gönül Tanır..............................................................................182
Gönül Vural.............................................................................187
Gülsüm Oya Hergünsel..........................................................376
Güray Demir............................................................................198
Hacı Mustafa Özdemir............................................................244
Hajer Jafarpour ..........................................................................1
Hakan Bahadır...........................................................................91
Hakan Gözcü...........................................................................150
Hakan Seyit.............................................................................198
Hakan Uçar..............................................................................362
Halil Alış...........................................................................175, 198
Halil Çetingök..................................................................368, 376
Halime Hanım Pence..............................................................310
Hasret Ayyıldız Civan......................................................110, 229
Hatice Nur Tarakçıoğlu...........................................................357
Havva Keskin...........................................................................150
Hilal Köşük...............................................................................198
Hilmi Bozkurt...........................................................................310
Hüseyin Eken...........................................................................240
Işın Alkan.................................................................................160
İbrahim Halil Erdem................................................................345
İbrahim Oğuz Karaca................................................................15
İbrahim Uyar...........................................................................136
İpek Bostancı...........................................................198, 368, 376
İrem Bilgetekin..........................................................................47
İrem Erdem................................................................................65
İsmail Eralp Kaçmaz...............................................................227
İsmail Evren...............................................................................38
İsmail İşlek...............................................................................317
Kamil Gökhan Şeker.................................................................87
Kamil Gönderen........................................................................47
Kaveh Azimzadeh........................................................................1
Kenan Çadırcı..........................................................................150
Kevser Özdemir...........................................................................5
Kıvanç Derya Peker.................................................................198
Lütfü Hanoğlu.........................................................................217
Mecdi Gürhan Balcı................................................................240
Meda Kondolot.......................................................................131
Mehmet Abdussamet Bozkurt...............................................175
Mehmet Adnan Öztürk...........................................................126
Mehmet Akif Görgel...............................................................244
Mehmet Ali Talmaç.................................................................244
Mehmet Bilici..........................................................................232
Mehmet Emin Budak.............................................................. 150
Mehmet Karabulut.................................................................. 175
Mehmet Naci Aldemir............................................................ 232
Mehmet Selim Kocabora........................................................ 217
Mehmet Süleyman Sabaz.............................................. 368, 376
Mehmet Yıldız........................................................................... 47
Melih Şimşek........................................................................... 232
Melike Dişsiz............................................................................ 265
Melike Ersoy Olbak................................................................. 388
Mithat Ekşi................................................................................. 38
Mithat Kerim Arslan............................................................... 240
Mualla Biçer Gençbay............................................................ 115
Muhammed Üçüncü................................................................. 76
Muharrem Kanar..................................................................... 244
Murat Akarsu........................................................................... 170
Murat Alan....................................................................... 136, 193
Murat Çikot.............................................................................. 175
Murat Doğan........................................................................... 126
Murat Tuncer........................................................................... 272
Musa Çırak......................................................................... 96, 393
Mustafa Aziz Yıldırım................................................................ 55
Mustafa Çelik............................................................................. 65
Mustafa Duman...................................................................... 310
Mustafa Kılıç............................................................................ 142
Müjgan Çalışkan....................................................................... 38
Nazlı Batar............................................................................... 323
Neşe Lortlar............................................................................. 193
Neşe Ölmez Sarıkaya.............................................................. 115
Nevin Şahin............................................................................. 265
Nihat Zafer Utkan.................................................................... 123
Nil Sayıner Çağlar................................................................... 345
Nilgün Işıksaçan.............................................................. 115, 175
Nilgün Yıldırım........................................................................ 232
Nuran Başoğlu........................................................................ 317
Nuri Alper Şahbaz................................................................... 175
Oktar Asoğlu............................................................................. 76
Onur Tunalı.............................................................................. 155
Orkide Kutlu............................................................................ 170
Osman Köneş.......................................................................... 175
Ozan Haşimoğlu........................................................................ 96
Ozan Sonbahar....................................................................... 357
Ömer Faruk Demir.................................................................. 126
Önder Yazıcıoğlu..................................................................... 155
Özlem Polat............................................................................. 393
Özlem Zeliha Sert................................................................... 310
Rojjin Mamuk.......................................................................... 265
Sadık Sami Hatipoğlu............................................................. 204
Salim Başol Tekin................................................................... 232
Samet Erinç............................................................................. 244
Sami Hatipoğlu....................................................................... 339
Saygın Türkyılmaz.................................................................... 91
Sebahat Alışır Ecder............................................................... 280
Selcan Öztürk.......................................................................... 126
Selçuk Güneş............................................................................ 65
Serap Demirel......................................................................... 160
Serkan Özsoylu....................................................................... 131
Serkan Telli................................................................................ 15
Serkan Yücepur......................................................................... 15
Sertaç Ata Güler...................................................................... 123
Sevda Doğru .......................................................................... 160
Sevgi Özmen........................................................................... 131
Sevil Karaman Erdur.............................................................. 217
Sevil Şahin.................................................................................. 5
Seyfettin Üstünsoy................................................................... 47
Sezin Naiboğlu................................................................ 204, 339
Sinan Binboğa......................................................................... 175
Soner Erdin............................................................................. 388
Sultan Yıldız............................................................................ 217
Süleyman Bademler................................................................. 76
Süleyman Kuğu........................................................................ 24
Süphan Ertürk......................................................................... 259
Şadiye Gümüşyayla................................................................ 187
Şebnem İzmir Güner.............................................................. 272
Şenay Durmaz......................................................................... 150
Şule Umut Aydemir................................................................ 250
Teoman Coşkun........................................................................ 29
Tülay Kuzlu Ayyıldız................................................................ 160
Türker Bulut............................................................................... 76
Ulviye Yiğit.............................................................................. 357
Ünsal Özkuvancı....................................................................... 60
Vadym Zhamilov..................................................................... 227
Veysel Sarı............................................................................... 123
Yasemin Alan.......................................................................... 136
Yasemin Doğan....................................................................... 126
Yasemin Kaya.......................................................................... 150
Yasemin Tekdöş Şeker............................................................ 198
Yaser Pektaş.................................................................... 368, 376
Yaşam Kemal Akpak............................................................... 136
Yavuz Sağlam.......................................................................... 155
Yeliz Kaya................................................................................. 383
Yusuf Kuserli............................................................................. 91
Yüksel Gülen Çiçek................................................................. 388
Yüksel Kurban......................................................................... 136
Zafer Çukurova................................................................ 368, 376
Zahide Mine Yazıcı.................................................................... 65
Zeynep Gökçe Gayretli Aydın................................................ 182
Zeynep Güngören................................................................... 352